Blødende hudsvulst (pyogent granulom - PG) er den hyppigst forekommende svulstlignende forandring i mundhulen. Den kan opstå overalt i munden, men ses hyppigst på tandkødet.

Årsager: Opstået på grund af et lokalt irriterende agens eller traume. 


Symptomer:
Symptomfri, rød hævelse.


Klinik: 
Blødende hudsvulst ses oftest i de fem første leveår, hvorefter incidensen aftager. Viser sig klinisk som en eksofytisk, tumorlignende masse, der kan være bredbaset eller stilket hæftet til underlæget. Overflade er glat eller lobuleret og undertiden ulcereret. Farven er ofte kraftig rødlig.

Udvæksten opstår som følge af et kraftigt vævsrespons på et lokalt irritament.

Størrelsen kan være 5-10 mm. Omkring 75 % er lokaliseret til gingiva, oftest i overkæben. Sjældnere lokalisationer, er læbe-, tunge- eller kindslimhinden.

I graviditeten ses den såkaldte graviditetsepulis eller granuloma gravidarum. Skyldes øget niveau af østrogen og progestron. Der er set tilfælde hvor lidelsen er forsvundet spontant efter fødslen er overstået.


Differentialdiagnoser:
Perifert kæmpecellegranulom. Fibroblastisk granulom med ossifikation. Metastase. Kaposis sarkom.


Behandling:
Fjernes kirurgisk. Graviditetsepulis vil som nævnt ofte remittere spontant efter fødslen. I modsat fald skal det fjernes kirurgisk.

 

 

Senest opdateret: 6. marts 2018