Årsag: Allergisk reaktion i forbindelse med fx insektstik, medicin (særligt betalactam antibiotika), fødemidler (fx krebsdyr, æg, nødder), latex eller fysisk træning.


Symptomer
: Nældefeber, flushing, hudkløe, angioødem, respirationsbesvær med stridor pga. ødem af øvre luftveje eller astmaanfald, evt. lavt BT og angina pectoris. Diarre og opkastning kan også være del af symptombilledet.


Primær
behandling:
- Giv straks adrenalin 1 mg/ml : 0,3 mg - 0,5 mg i.m. (0.01 mg/kg hos børn)
- Gentages hvert 5- 15 min. hvis nødvendigt. Evt hyppigt ved særligt alvorlige tilfælde
- O2 på Hudson maske 10-15 l/min


Derefter:

- Læg patienten med eleverede ben (eller Tredenlendburgs leje)
- I.v.-adgang. Start infusion af isotonisk NaCl
- Kontrol af puls og BT.
- Giv evt. β2 agonist på maske (f. eks Ventoline-inhalation)
- Antihistamin, f.eks. Tavegyl 1-2 mg i.v. eller i.m. (Børn: 0.0125-0.025 mg/kg)
- Solu-Medrol 80-120 mg i.v. (Børn: 2 mg/kg)


Plan for patienten

Mild reaktion à indlæggelse til observation 6-8 timer
Alvorlig reaktion à Indlæggelse til et døgns observation
Udredning ved allergolog hvis udløsende årsag er ukendt.
Patienten bør udstyres med Epi-pen