Symptomer: Hals og synkesmerter, feber, dyspnø, spytflåd, stridor, urolig. OBS. Ikke alle med epiglottitis har feber.


Behandling
:

  • Indlæggelse (”kørsel 1”)
  • Patienten skal sidde op og må IKKE ligge ned – ej heller ikke i ambulancen.
  • Undgå agitation (og dermed øget iltforbrug, og gråd med tilhørende øvre luftvejssekretion).


Det betyder at et barn gerne må blive siddende hos en forælder under transporten og at smertefulde /angstprovokerende procedurer skal undgås indtil barnet kommer under anæstesiologisk/pædiatrisk behandling.

  • Undgå at indføre spatler eller lign. i munden.
  • 02 på Hudson maske 10-15 L/min. Hos børn kan man fx sættes masken op i til munden i stedet for at sætte den på, hvis sidstnævnte virker angstprovokerende på barnet.
  • Lægeledsagelse i ambulancen mhp. at sikre ovenstående
  • Ledsagende læge bør have udstyr til maskeventilation og nødtracheotomi med.


Plan på hospital
: Bredspektet antibiotika og intubation (eller i sjældne tilfælde observation på intensivt afdeling under intubationsberedsskab)