Betændelse af skambensleddet opstår ved gentagne ensformige (over) belastninger, hvorved der opstår inflammation af skambensleddet.


Der kan komme uregelmæssigheder af ledfladerne. Symfysitten er ofte slutstadiet af langvarige lyskegener, der typisk starter ved adduktorerne, breder sig til rectus abdominis inden symfysen involveres.

Symptomer

Smerter omkring skamben, mavemuskelfæste og lyske. Forværres ved asymmetriske belastninger (f.eks. hop på ét ben).


Differentialdiagnoser

Adduktor longus tendinopati, rectus abdominis tendinopati, stress fraktur.


Diagnostik

Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse, hvor der findes direkte (og evt. indirekte) ømhed af symfysen (foruden ofte smerter ved adduktorerne of rectus abdominis).


Behandling

Behandlingsprincipperne følger de samme som for adduktor longus tendinopati.

Der findes ikke mange skader, der er mere langvarige at behandle, hvis først generne har stået på i flere måneder. Derfor er hurtig indsættende behandling (aflastning, korrektion af træningsfejl, fodtøj mm, langsom genoptræning inden for smertegrænsen) helt afgørende for en succesrig behandling.

For træningsprogram se www.sportnetdoc.dk (skader, lyske, betændelse af lårets indadfører). I det akutte stadie ( 3 måneder).

Ved manglende fremgang på regelret aflastning og genoptræning kan (ultralydvejledt) injektion af corticosteroid (f.eks. triamchinolon 20 mg + ½ ml 1% Lidokain) i symfysen kan som led i en flere måneders varende genoptræning (ofte ½ år) forsøges.

 

 

 

 

Senest opdateret: 9. september 2018