Bristning af den overfladiske hoftebøjer forekommer ved gentagne overbelastninger (spring, spark) og medføre mikrorupturer.


Enkelt kraftig belastning kan medføre makroruptur af forreste lårmuskel (M rectus femoris). 

Rupturerne, der oftest er delvise (partielle), er sædvanligvis lokaliseret ca. 5 cm fra proximale fæste (processus spinosus anterior inferior) svarende til overgangen fra kødet til senet væv.


Symptomer

Smerter ved spark, afsæt.


Differentialdiagnoser

Bursitis iliopectinea, synovitis i hoften, iliopsoas tendinopati, indre springhofte, stress fraktur.


Diagnostik

Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse ved påvisning af de ved muskelskader tre karakteristiske symptomer:

  • Smerter ved tryk (oftest 5 cm distalt for fæstet på spina iliaca anterior inferior)
  • Udspænding
  • Aktivering mod modstand (flexion i hofteled).


Der kan evt. suppleres med ultralydscanning eller MR.


Behandling

Behandlingen omfatter sædvanligvis aflastning fra smerteudløsende aktivitet og genoptræning.

For træningsprogram se www.sportnetdoc.dk (skader, lyske, betændelse af den overfladiske hoftebøjer).

NSAID har ingen plads i behandlingen.

Ved manglende fremgang på regelret aflastning og genoptræning kan (ultralydvejledt) injektion af corticosteroid (f.eks. triamchinolon 40 mg + 3 ml 1% Lidokain) ved fæstet eller på overgangen mellem kødet og senet muskel som led i en flere måneders varende genoptræning forsøges.

Ved akutte bristninger er der ikke indikation for corticosteroid.

 

 

Senest opdateret: 9. september 2018