Ledskred af knæskallen kan opstå efter slag på knæet, men hyppigere efter en pludselig kraftig knæbevægelse.

 

Ledskred hvor knæet (patella) samtidig roteres og bøjes. Knæskallen kan herved forskydes ud på laterale side af knæet, hvorved ledbåndene, der holder knæskallen, brister.

Ofte stødes knæskallen mod lårbenet med risiko for bruskskader i knæet til følge.


Symptomer

Pludselig indsættende kraftige smerter der umuliggør fortsat idrætsaktivitet.

I nogle tilfælde kan patella forskydes helt ud på laterale side af knæet, og knæet bliver derved låst i fleksion indtil patella pludselig smutter på plads igen, hvorefter knæet på ny kan strækkes. I andre tilfælde forskydes patella kun delvis ud på udvendige side af knæet og reponeres umiddelbart spontant (subluxatio patellae).


Differentialdiagnoser

Chondromallaci, LCLruptur, ACL-ruptur, menisklæsion.


Diagnostik

Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse, hvor der findes skurren og ubehag, når knæskallen belastes.

Hvis der er tvivl om diagnosen kan der suppleres med røntgen, MR og ultralydscanning og henvisning til ortopædkirurgerne.


Behandling

Subluxationer bør primært behandles med aflastning og genoptræning.

For genoptræning se www.sportnetdoc.dk (skader, knæ, ledskred af knæskallen). Der er ikke enighed om behandlingen af regulære luxationer af knæskallen.

Nogle anbefaler som ved subluxation aflastning og genoptræning, mens andre specielt ved gentagelser anbefaler operation.

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 9. september 2018