Slimsækbetændelse på knæskallen opstår ved direkte traume (fald på knæet).


Slimsækbetændelse medfører inflammation i den præpatellare slimsæk.


Symptomer

Smerter og hævelse forpå knæet.


Differentialdiagnoser

Purulent bursitis, patella fraktur, jumper’s knee, Sinding-Larsen.


Diagnostik

Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse, hvor der findes ømhed og fluktuation forpå patella. Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der suppleres med ultralydscanning.

Hvis der mistænkes purulent bursitis bør bursaen dræneres, podes og antibiotikabehandles.


Behandlingen er primært aflastning fra smerteudløsende aktiviteter.

Se tillige: Bursitis Achilles [Slimsækbetændelse ved achillessenefæstet]

  

Senest opdateret: 13. september 2018