Akut/kronisk muskellogesyndrom kan skyldes akut traume med blødning (akut compartment syndrom) eller øget muskelfylde i stramme muskelfascier (kronisk compartment syndrom). 


Akut/kronisk muskellogesyndrom i låret opstår ved øget fylde i muskellogerne hvor trykket kan stige, så der kommer kompression af kar og nerver.


Symptomer

Smerter kortere eller længere tid efter løbestart, hvor det fornemmes musklerne spænder og bliver hårde.

Svinder efter aflastning, men recidiverer efter aktiviteten er genoptaget.


Differentialdiagnoser

Tendinopati, muskelbristninger.


Diagnostik

Diagnosen stilles sædvanligvis på den karakteristiske anamnese og manglende objektive fund. Man kan måle trykket i compartment, men ofte afstår man fra dette.


Behandling

Behandlingen omfatter sædvanligvis aflastning fra smerteudløsende aktivitet og genoptræning inden for smertegrænse.

For genoptræning se www.sportnetdoc.dk  (skader, for/baglår, akut/kronisk muskellogesyndrom).

Ved behov for analgetika kan anvendes paracetamol.

Ved manglende fremgang trods regelret genoptræning kan man operativt spalte fascierne i de(n) relevante af de 3 loger i låret. Ved akutte compartmentsyndromer tilrådes akut ultralydscanning med henblik på aspiration af intramuskulære hæmatomer alternativ akut operation.
 

 

Senest opdateret: 9. september 2018