Trælår opstår ved kraftig direkte traume og kan medføre blødning i lårmusklerne.


Blødningen i låret (hæmatoma muskuli) skyldes sædvanligvis en kvæstelse af muskelbugen.


Symptomer

Udtalt ømhed, hævelse og nedsat funktion af musklen.


Differentialdiagnoser

(Partiel) ruptur.


Diagnostik

Diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse, hvor der påvises de ved muskelskader tre karakteristiske symptomer:

  • Ømhed ved tryk
  • Udspænding
  • Kontraktion mod modstand


Hæmatomer i midtlinien af låret tager sædvanligvis væsentligt længere tid at genoptræne end hæmatomer lateralt eller medialt i låret.

Hæmatomet kan visualiseres ved ultralydscanning.


Behandling

Behandlingen omfatter aflastning fra smerteudløsende aktivitet og genoptræning inden for smertegrænse.

For genoptræning se www.sportnetdoc.dk (skader, forlår, muskelblødning).

Ved behov for analgetika kan anvendes NSAID. Operation er næsten aldrig indiceret.

Ved store blødninger kan disse aspireres (ultralydvejledt). Ved manglende fremgang er der sædvanligvis indikation for ultralydscanning for at vurdere eventuelle komplikationer (myositis ossifikans, hygrom, store blødninger).

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 7. oktober 2018