Hepatitis, autoimmun sygdom karakteriseret ved  at kroppens eget immunforsvar angriber leveren


Ved debut ofte 10 gange forhøjet niveau for transaminaser og forhøjede IgG og tilstedeværelse af autoantistoffer.


Årsag

Ukendt, kan teoretisk set være udløst af infektioner eller medicamina.


Symptomer

  • Træthed
  • Dårlig almentilstand
  • Nedsat appetit
  • Gulsot
  • Ledsmerter,
  • Hududslæt. 


Klinik

Der kan være gulsot, let forstørret lever. Sygdommen præsenterer sig hos yngre eller omkring menopausen, hyppigst hos kvinder.


Differentialdiagnoser

Øvrige former for hepatitis. 


Diagnostik

Blodprøver med biokemiske variable for leverfunktion samt IgG og autoantistoffer (Type 1 (80%); antinukleært antistof (ANA) og/eller glatmuskelcelleantistof (SMA), autoantistoffer opløseligt lever- og pankreasantigen (SLA/LP), Type 2 (20%); tillige forekomst af lever-nyre mikrosomale antistoffer og antistof mod lever-cytosol-1).

Bør henvises til gastroenterologisk afdeling, diagnosen stilles ved leverbiopsi.


Behandling

Autoimmun hepatitis behandles med Prednisolon, som tages i meget høje doser, og så trappes langsomt ned.

Prednisolonen erstattes forholdsmæssigt af Imurel, da denne form for medicin har langt færre bivirkninger end Prednisolon.

Behandlingen vil oftest udstrække sig over mange måneder eller flere år.

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 17. april 2018