Medicinens historie

Medicinens historie beskriver de mest epokegørende medicinske fremskridt gennem tiderne, som for eksempel opdagelserne af cellernes transportsystem, immunterapi -  fremtidens behandling af kræftsygdomme, vores indre GPS, samt immunologien og den magiske kugle   

Den moderne fysiologis fader, William Harvey

Harveys store bidrag til medicinen var hans revolutionerende opdagelse af blodcirkulationen. Det gav øjeblikkelig anledning til kontroverser og fjendtlighed, ved at modsige den normalt ubestridte Galenske lære, grundlaget for medicinsk viden på det tidspunkt.

Historien om billeddiagnostik

Der er sket meget siden W.C. Röntgens opdagelse af røntgenstråler i 1896, og billeddiagnostik er i en rivende og epokegørende udvikling. Skanningsteknikker øger til stadighed lægernes muligheder for at diagnosticere sygdomme på et tidligere stadie. Det forventes f.eks., at man inden for få år vil kunne teste, om en påtænkt behandling af en kræftpatient med kemoterapi vil virke på patienten.

Opdagelsen af mavesårsbakterien helicobacter

Efter at man i 1982 opdagede, at bakterien helicobacter pylori forårsagede langt størstedelen af alle mavesår, er lægerne nu i stand til at behandle mavesår både hurtigt og permanent ved at målrette behandlingen mod den virkelige årsag til problemet, som er bakterier.

Historien om HIV / AIDS

HIV virus blev opdaget i 1981 og i de 25 følgende år er flere end 25 millioner mennesker døde af AIDS. Der forskes stadig intensivt i udviklingen af endnu bedre behandlingsmetoder og medicin, så heldigvis er en hiv-diagnose i Danmark ikke længere en dødsdom.

Historien om stamceller

Stamceller er siden 1960erne blevet anvendt til behandling af bl.a. blodsygdomme og sygdomme i immunforsvaret. Opdagelsen af, at modne celler kan omprogrammeres til stamceller, har fuldstændig ændret opfattelsen af cellers udvikling og specialisering i organismen. 

Historien om transplantationer

Overførsel af organer, væv eller celler fra et sted til et andet blev først rigtigt kendt, da sydafrikaneren Dr. Christiaan Barnard i december 1967 som den første gennemførte en hjertetransplantation. Når et organ transplanteres, opfatter kroppen det nye organ som noget fremmed, der skal bekæmpes.