SymptomGuide

Psykiske lidelser og afhængighed

ADHD hos voksne
Affektive sindslidelser
Afhængighed af Lægemidler [benzodiazepiner]
Akut belastningsreaktion
Akutte og forbigående psykoser
Alkohol - Afhængighed
Alkohol - Akutte tilstande
Alkoholisk demens
Angsttilstande - Nervøse tilstande
Bipolar affektiv sindslidelse
Bulimia nervosa [Nervøs spiseanfaldstilbøjelighed]
Delir med organisk årsag
Delir som følge af akut intoksikation
Delir som følge af Wernickes encefalopati
Delirium [Delir]
Delirium tremens
Demens med Lewy bodies
Demens sygdom
Demens ved Alzheimers sygdom
Depression
Dissociative tilstande
Frontotemporal demens
Illegale rusmidler
Illegale rusmidler - Afhængighed
Illegale rusmidler - Akutte tilstande
Lægemidler - Særlige forhold omkring afhængighed
Nervøs spisevægring [Anorexia nervosa]
Neuropsykiatriske symptomer ved demens [BPSD]
Paranoid psykose - kronisk - vedvarende
Personlighedsforstyrrelser
Posttraumatisk belastningsreaktion [PTSD]
Psykiske lidelser forårsaget af alkohol og psykoaktive stoffer
Selvmord og risikofaktorer
Selvmord, selvmordsforsøg og selvbeskadigelse
Skizoaffektiv psykose
Skizofreni, skizotypisk sindlidelse, paranoide psykoser
Skizotypisk sindslidelse
Somatoforme tilstande
Søvnforstyrrelser
Søvngængeri og søvnrædsel
Søvnløshed [Insomnia]
Søvnrytmeforstyrrelse
Søvntrang [Hypersomni]
Spiseforstyrrelser
Stressrelaterede tilstande
Tilpasningsreaktion
Tobak - Afhængighed
Tvangsindlæggelse - betingelser
Tvangsindlæggelse - fremgangsmåde
Tvangstilstande [Obsessive-kompulsive tilstande. OCD]
Vaskulær demens
Cookies er med til at gøre din oplevelse på hjemmesiden endnu bedre. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du brugen af cookies.
Ok