Info om os

Om infoSundhed

Om infoSundhed

Vores Vision

Lægens Leksikon indeholder 25 kapitler med mere end 1000 faglige artikler, som skal bidrage til at give en kvalitativ information om sygdom og sundhed.

Opslagsværket, omhandler alle væsentlige kliniske specialer, er blevet til i et samarbejde med 35 af Danmarks førende lægefaglige specialister indenfor de enkelte behandlingsområder.

Vi er dedikeret til at opretholde den redaktionelle proces og opdaterer løbende de enkelte kapitler, så de altid fremstår up-to-date, og vil som sådan sikre dig adgang til unik og troværdig viden. 


Lægens Leksikon

Lægens Leksikon skal bidrage til at give brugeren den mest objektive, pålidelige og nøjagtige viden om sygdom med brugeren i centrum.


De tre pejlemærker i strategien, der relaterer sig til informationsområdet er:

  1. Infosundhed.dk skal levere en sammenhængende vidensformidling og skal være modtagerorienteret og tilpasset det behov og den situation, som brugeren befinder sig i.

  2. Infosundhed.dk skal som opslagsværk give en kort og præcis information om de seneste guidelines i daglig praksis og skabe en øget kvalitet i brugerens paratviden.

  3. Infosundhed.dk skal være overskuelig, og enkel at anvende og dermed understøtte de valg og beslutninger, du som bruger skal træffe.

 

Hvert kapitel har sin lægefaglige redaktør med stor erfaring og ekspertise inden for det enkelte speciale. Redaktøren sikrer, i samarbejde med redaktionskomitéen, en redaktionel tilpasning præget af den entusiasme der er drivkraften i opslagsværket.

Indholdet på Lægens leksikon er udelukkende til informationsbrug og kan på ingen måde erstatte professionel rådgivning eller behandling af en uddannet, autoriseret læge. 

Søg altid råd hos din læge eller anden faglig behandler hvis du har sundhedsproblemer. 

Senest opdateret: 27. januar 2021

GODE FORMÅL VI STØTTER:

Vi støtter flere gode formål. Bland andet “nej tak til plastik” og andre gode tiltag, som vi har listet herunder på siden.