Juridisk info

Brugerbetingelser og juridisk information

Brugerbetingelser og juridisk information

Ansvarsfraskrivelse

Lægens leksikon bygger på en skabende indsats af en række danske læger, der har udarbejdet de enkelte kapitler. Det er vor umiddelbare opfattelse, at de lægefaglige vurderinger kan variere fra læge til læge, men hovedsageligt kun kan udredes på én måde med hensyn til; definition, ætiologi, symptomer og behandling etc. 

Hverken de lægefaglige forfattere, tekniske bidragsydere eller udgiver kan garantere, at alle oplysninger er fuldstændige korrekte i alle henseender.  

infosundhed.dk fraskriver sig ethvert ansvar for skader og ethvert tab, som måtte opstå, direkte såvel som indirekte i forbindelse med brug og misbrug af indholdet på dette site.

Indholdet på Lægens leksikon er udelukkende til informationsbrug og kan på ingen måde erstatte professionel rådgivning eller behandling af en uddannet, autoriseret læge. Indholdet kan således ikke bruges som basis for at stille en diagnose eller indlede en behandling.


Annoncering
infosundhed.dk samarbejder med mediebureauer og andre virksomheder specialiseret i online markedsføring, samt direkte med virksomheder, som ønsker kontakt med vores brugere. 


Etik og persondatasikkerhed
MH Media som har overtaget infosundhed.dk, overholder persondataloven. Databeskyttelsen indebærer at ingen tredjepart har eller får adgang til de gemte data.


Kvalitetssikring
Redaktionsgruppen for Lægens leksikon sikrer, at kvaliteten af informationerne løbende gennemgår en validering og opdatering således, at indholdet er opdateret med den seneste viden.

Alle artikler indeholder forfatterens navn og dato for seneste opdatering. Infosundhed.dk kan på ingen måde drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter dansk lovgivning.


Ophavsret
Alt materiale på infosundhed.dk tilhører ophavsretligt MH Media og må under ingen omstændigheder kopieres, sælges, distribueres eller på anden forhold gengives uden skriftlig tilladelse.


Brugsret
Al kopiering, udover til dit private brug, er forbudt. Du er som bruger ansvarlig for at indholdet ikke spredes videre til andre. Du skal i øvrigt være opmærksom på, at du udelukkende har brugsretten til personlig brug.


Google Analytic

Vi bruger Google Analytic for at optimerer vores hjemmeside mht. brugeraktivitet, hvilke sider der oftest anvendes og hvorfra vores brugere tilgår hjemmesiden.


Vi benytter fotos fra iStock.

Linkpolitik
Der kan forekomme links til andre eksterne sider, som harmonerer med MH Media’s overordnede målsætninger og principper. Udvikler af infosundhed.dk, kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af den hjemmeside der linkes til, men der foretages løbende kontrol af links med henblik på en kvalitetssikring af indholdet.


Organisation
MH Media ApS er selskabet som forestår udvikling og drift af infosundhed.dk og er ligeledes indehaver af domænet – www.infosundhed.dk 

Ønsker du yderligere oplysning, kan du rette henvendelse på e-mail: michaelhaahr9@gmail.com

MH Media ApS – CVR. Nr. 38310925 – Syrenvej 37, 7400 Herning,  Kontakt: 23 95 20 25