Alkohol

Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, som er kræftfremkaldende og forbundet med flere end 200 forskellige sygdomme med kort- og langsigtede konsekvenser.

Alkohol er et nydelsesmiddel, som du kan blive afhængig af, men holder du op med at drikke for meget er der store sundhedsgevinster at hente.

Et internationalt studie viser at drikker du mere end syv genstande om ugen, stiger risikoen betragteligt for at dø for tidligt.

Sundhedsstyrelsens nye rådgivning, for lavrisiko-forbrug af alkohol, anbefaler at kvinder ikke drikker mere end 7 genstande om ugen, og mænd ikke mere end 14 genstande om ugen.