Redaktionsgruppe

Lægens leksikon bygger på en skabende indsats fra ca. 34 førende lægefaglige specialister, som alle nyder stor respekt for deres faglige viden.

Viden fra ca. 34 førende lægefaglige specialister.

Samtlige kapitler opdateres løbende.

Akutte livstruende tilstande:

 • Ledende overlæge Dan Brun Petersen Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital
 • Læge Lars Folkestad
 • Læge Peter Hallas
 • Læge Svend Gunnestrup


Akupunktur:

 • Overlæge, dr.med. Palle Rosted
  Senior lektor, Sheffield Universitet
  S-285 95 Markaryd, Sverige


Bevægeapparatet og Idrætsmedecin:

 • Ledende overlæge, ph.d. Ulrich Fredberg
  Institut for idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital


Bevægeapparatets medicinske sygdomme:

 • Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen
  Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Mogens Pfeiffer Jensen
  Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital


Blodsygdomme:

 • Overlæge,dr. med. Morten Krogh Jensen
  Hæmatologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital


Børnesygdomme:

 • Ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d. Jesper Andersen
  Børneafdelingen, Nordsjællands Hospital


Endokrine – Hormonsygdomme:

 • Centerdirektør, læge, klinisk lektor, PhD Jan Erik Henriksen
  Endokrinologisk afd. M, Odense Universitetshospital


Farmaceut:

 • Lægemiddelkonsulent i Region Sjælland, farmaceut Mona Rashed


Alderens sygdomme:

 • Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Claus Moe
  Geriatrisk Afdeling, Bispebjerg Hospital


Kvindesygdomme – Gynækologi: 

 • Overlæge, lektor, ph.d. Lars Franch Andersen
  Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital


Hjemmesygeplejen:

 • Alment praktiserende læge Bjarke Skov
  8000 Aarhus
 • Sygeplejerske Susanne Juhl Skov


Hjerte-kar sygdomme:

 • Forskningslektor ved Københavns Universitet
  Overlæge, dr.med. Jan Kyst Madsen
  Akutafdelingen, Holbæk sygehus


Hud- og kønssygdomme:

 • Kristian Thestrup-Pedersen, professor, dr.md.,
 • Professor, dr.med. Niels K. Veien
 • Jørgen Kampp, overlæge emer.


Kræftsygdomme i almen praksis:

 • Overlæge, dr.med. Helle Pappot
  Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
 • Overlæge, ph.d. Malene Fischer
  Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Klinik, Rigshospitalet


Lunge og luftvejenssygdomme:

 • Overlæge, dr.med. Thomas Ringbæk
  Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital


Mave-tarmsygdomme:

 • Overlæge, dr.med. Kent Valentin Haderslev
  Medicinsk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet


Misbrug:

 • Ledende overlæge, Professor, dr.med. Raben Rosenberg
  Psykiatrisk Center Amager


Hjerne- og nervesygdomme:

 • Afdelingslæge, ph.d. Lena Hjermind
  Nationalt Videncenter for Demens, Rigshospitalet
 • Overlæge, dr.med. ph.d. Hanne Christensen
  Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital


Nyre- og urinvejssygdomme:

 • Professor, overlæge, dr.med. Steen Walter
 • Overlæge, ph.d. Helle C. Thiesson
  Nefrologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Overlæge Jørgen Jensen
  Odense Universitetshospital


Palliation:

 • Overlæge Henrik Larsen
  Palliativ Medicinsk afd., Finsencentret


Psykiske sygdomme:

 • Overlæge, dr.med. Sigurd Benjaminsen
  Psykiatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital


Plastikkirurgi:

 • Overlæge, speciallæge i Plastikkirurgi Jørn Larsen
  8355 Solbjerg


Smerte og smertebehandling
:

 • Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen
  Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Speciallæge i almen medicin Mette Wanning
 • Overlæge, dr.med. Niels-Henrik Jensen
  Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital


Tand-, mund- og kæbesygdomme
:

 • Specialtandlæge i tand,-mund-, og kæbekirurgi Henning Lehmann Bastian


Øjensygdomme
:

 • Praktiserende speciallæge i øjensygdomme Jesper Skov
  Jyllandsgade 20, 7000 Fredericia


Øre,- næse- og halssygdomme
:

 • Overlæge, dr.med. Søren Vesterhauge
  Øre-Næse-Halsafdeling, Privathospitalet Aleris-Hamlet