Lægens leksikon bygger på en skabende indsats fra ca. 34 førende lægefaglige specialister, som alle nyder stor respekt for deres faglige viden.

 

Samtlige kapitler opdateres løbende.


Akutte livstruende tilstande:

 • Ledende overlæge Dan Brun Petersen Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital
 • Læge Lars Folkestad
 • Læge Peter Hallas
 • Læge Svend Gunnestrup

Akupunktur:

 • Overlæge, dr.med. Palle Rosted
  Senior lektor, Sheffield Universitet
  S-285 95 Markaryd, Sverige

Bevægeapparatet og Idrætsmedecin:

 • Ledende overlæge, ph.d. Ulrich Fredberg
  Institut for idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital

Bevægeapparatets medicinske sygdomme:

 • Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen
  Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Mogens Pfeiffer Jensen
  Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Blodsygdomme:

 • Overlæge,dr. med. Morten Krogh Jensen
  Hæmatologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Børnesygdomme:

 • Ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d. Jesper Andersen
  Børneafdelingen, Nordsjællands Hospital

Endokrine - Hormonsygdomme:

 • Centerdirektør, læge, klinisk lektor, PhD Jan Erik Henriksen
  Endokrinologisk afd. M, Odense Universitetshospital

Farmaceut:

 • Lægemiddelkonsulent i Region Sjælland, farmaceut Mona Rashed

Alderens sygdomme:

 • Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Claus Moe
  Geriatrisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Kvindesygdomme - Gynækologi: 

 • Overlæge, lektor, ph.d. Lars Franch Andersen
  Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Hjemmesygeplejen:

 • Alment praktiserende læge Bjarke Skov
  8000 Aarhus
 • Sygeplejerske Susanne Juhl Skov

Hjerte-kar sygdomme:

 • Forskningslektor ved Københavns Universitet
  Overlæge, dr.med. Jan Kyst Madsen
  Akutafdelingen, Holbæk sygehus

Hud- og kønssygdomme:

 • Kristian Thestrup-Pedersen, professor, dr.md.,
 • Professor, dr.med. Niels K. Veien
 • Jørgen Kampp, overlæge emer.

Kræftsygdomme i almen praksis:

 • Overlæge, dr.med. Helle Pappot
  Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
 • Overlæge, ph.d. Malene Fischer
  Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Klinik, Rigshospitalet

Lunge og luftvejenssygdomme:

 • Overlæge, dr.med. Thomas Ringbæk
  Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital

Mave-tarmsygdomme:

 • Overlæge, dr.med. Kent Valentin Haderslev
  Medicinsk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet

Misbrug:

 • Ledende overlæge, Professor, dr.med. Raben Rosenberg
  Psykiatrisk Center Amager

Hjerne- og nervesygdomme:

 • Afdelingslæge, ph.d. Lena Hjermind
  Nationalt Videncenter for Demens, Rigshospitalet
 • Overlæge, dr.med. ph.d. Hanne Christensen
  Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Nyre- og urinvejssygdomme:

 • Professor, overlæge, dr.med. Steen Walter
 • Overlæge, ph.d. Helle C. Thiesson
  Nefrologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Overlæge Jørgen Jensen
  Odense Universitetshospital

Palliation:

 • Overlæge Henrik Larsen
  Palliativ Medicinsk afd., Finsencentret

Psykiske sygdomme:

 • Overlæge, dr.med. Sigurd Benjaminsen
  Psykiatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Plastikkirurgi:

 • Overlæge, speciallæge i Plastikkirurgi Jørn Larsen
  8355 Solbjerg

Smerte og smertebehandling:

 • Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen
  Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Speciallæge i almen medicin Mette Wanning
 • Overlæge, dr.med. Niels-Henrik Jensen
  Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital

Tand-, mund- og kæbesygdomme:

 • Specialtandlæge i tand,-mund-, og kæbekirurgi Henning Lehmann Bastian

Øjensygdomme:

 • Praktiserende speciallæge i øjensygdomme Jesper Skov
  Jyllandsgade 20, 7000 Fredericia

Øre,- næse- og halssygdomme:

 • Overlæge, dr.med. Søren Vesterhauge
  Øre-Næse-Halsafdeling, Privathospitalet Aleris-Hamlet

 

 

Senest opdateret: 20. april 2021
Cookies er med til at gøre din oplevelse på hjemmesiden endnu bedre. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du brugen af cookies.
Ok