Akupunktur

akupunktur
Akupunktur er en metode, der har været anvendt i Kina i 3-4.000 år til forebyggelse og behandling af sygdomme.
Behandlingsmetodens effekt for visse lidelser er veldokumenteret i adskillige kontrollerede undersøgelser. Hovedindikationerne for anvendelse af akupunktur er lidelser i bevægeapparatet, hovedpine og kvalme. Akupunktur kan i mange tilfælde reducere patientens smerter og forbrug af smertestillende medicin og på den måde give patienten et mere tåleligt liv.

Akupunktur er en del af det kinesiske behandlingssystem, der kaldes Traditional Chinese Medicin (TCM), der ud over akupunkturen blandt andet består af urtebehandling, øvelser, etc.

Hvor akupunktur i Kina bliver opfattet som en lille del af et helt behandlingssystem, opfattes akupunktur i den vestlige verden hovedsageligt som et værktøj, hvor man ved indførelse af nåle i specifikke punkter på kroppen (akupunkturpunkter) eller ømme punkter (triggerpunkter), enten kan lindre eller helbrede visse lidelser.

Ifølge kineserne begrundes effekten af akupunktur med begreber som energi, Yin og Yang, etc.

Imidlertid er det umuligt at indpasse disse begreber i vores moderne videnskabelige tankegang.

Til gengæld har vores forståelse af moderne smertefysiologi medvirket til at vi har en ganske god forståelse af, hvorledes akupunktur virker.

De fleste forbinder akupunktur med blot at indsætte akupunkturnåle i nogle veldefinerede punkter eller ømme punkter (triggerpunkter), og det er også den teknik, der anvendes af de fleste læger.
Der findes andre teknikker som fx; øreakupunktur, skalpakupunktur, etc. Imidlertid er evidensen for disse teknikker yderst sparsom.

 

Virkningen af akupunktur er ikke klarlagt i detaljer, men det er alment accepteret, at man ved akupunktur fremkalder en lokal inflammatorisk proces med frigørelse af neurotransmitter og en efterfølgende påvirkning af det perifere nervesystem.

En smertefuld impuls medieres normalt via C-fibrene, og løber primært til 2. lag af baghornet (Fig. 1). Hvis der ikke iværksættes en behandling fortsætter disse impulser til 5. lag af baghornet, hvor de krydser over og løber via tractus spinothalamicus til højere centre i hjernen, og vi registrerer en smerte (Fig. 2).
akupunktur12
Akupunktur, som er et nociceptivt stimulus, medieres via A-δ-fibrene, der også primært ender i andet lag af baghornet. Det er vist, at akupunktur via interneuroner og frigørelse af enkefalin og dynorfin, er i stand til at bremse den indkomne smerte medieret via C-fibrene, (Fig. 1).
Dette er den simpleste form for smertelindring, men også andre mekanismer er involveret i den smertestillende proces.

Således er det vist, at A-δ-fibrene også fortsætter til 5. lag af baghornetog efter overkrydsning ascenderer via tractus spinothalamicus til højereliggende centre i midthjernen.

Det er vist at raphe magnus nucleus, der er beliggende i midthjernen, sender descenderende fibre til 2. lag af baghornet og efter overkrydsning ascenderer via tractus spinothalamicus til højereliggende centre i midthjernenog via interneuroner har en frigørelse af enkefalin.

Herud over er det vist, at raphe magnus nucleus, via serotonin, medvirker til dannelsen af endorfin, der har en generel smertestillende effekt. Yderligere formodes det at thalamus og hypofysen medvirker i dannelsen af endorfin.
Når det drejer sig om triggerpunkter, der ofte er årsag til smerter i bevægeapparatet, er det imidlertid mere kompliceret, idet det formodes at forkortningen af musklen (kontraktionen), forårsager en komprimering af karrene, med en lokal iskæmi og formentlig ophobning af mælkesyre i musklen.

Det er vist, at akupunktur øger den lokale blodgennemstrømning, formentlig på pga. en nedsættelse af sympaticus-tonus, og man må derfor formode, at akupunktur, udover en smertestillende effekt, også medvirker til at reetablere normale hæmodynamiske forhold i den/de påvirkede muskler.

Mange har den opfattelse, at akupunktur kan behandle alt fra overlagte tæer til cancer. Det er naturligvis helt forkert, og ret beset er det et meget begrænset antal lidelser, hvor akupunktur har en demonstreret effekt.

Til gengæld har akupunktur for bl.a. for lidelser i bevægeapparatet, hovedpine og kvalme vist sig at være mindst lige så effektive, som konventionel behandling. Hertil kommer, at akupunktur er stort set bivirkningsfrit.

Nedenfor er summarisk angivet de lidelser, der hyppigst behandles i almen praksis samt evidensen herfor.

Klasse I evidens betyder at påstanden er understøttet af randomiserede kontrollerede undersøgelser.

klasse II evidens betyder at påstanden er sandsynliggjort af videnskabelige audits eller lignende.

klasse III evidens er underbygget på simple case serier.


Hvornår kan man iagttage en effekt af akupunktur?

I de fleste tilfælde optræder en markant effekt efter et par behandlinger. Hvis der ingen effekt er indtrådt efter tre behandlinger, bør diagnosen revideres eller anden behandling iværksættes.


Hvor mange behandlinger skal der gives?

Det er vist, at 3-5 behandlinger er tilstrækkeligt ved langt de fleste behandlinger. Ved kroniske smertelidelser må man imidlertid forvente et langvarigt forløb.

 akupunktur behandlinger

Trang til at kaste op og madlede.

Årsag

Graviditet, postoperativt, kemoterapi.

Symptom

Kvalmen kan være til stede hele tiden, eller blive fremprovokeret ved synet eller lugten af mad.

Diagnostik

Kvalme er et velkendt fænomen i forbindelse med enten graviditet eller andre tilstande. Hvis der ikke foreligger en åbenbar sammenhæng med graviditet, postoperativt eller i forbindelse med kemoterapi, bør et omfattende undersøgelsesprogram sættes igang afhængig af patientens øvrige symptomer.

Differentialdiagnoser:  afhænger af anamnesen, laboratorie-, røntgen- og scanningsfund.

Udredning: Anamnesen. Undersøgelsesprogrammet afhænger af patientens øvrige symptomer.

Behandling af kvalme:

behandling af kvalme

Albuesmerter lokaliseret til radialsiden af albuen svarende til tilhæftningen af ekstensorerne.

Årsag

Overbelastning af ekstensorerne samt overbelastning af m supinator.

Symptom

Smerter omkring radialsiden af albueleddet med udstråling til overarmen og håndled.

Diagnostik

Ømhed ved palpation m supinator, m. brachioradialis og m. ekstensor carpi radialis brevis. Reproduktion af smerten ved isometrisk ekstension. Smerter ved håndtryk, og smerter ved at løfte med hånden proneret.

Differentialdiagnose

Supinatorloge syndrom, radierende smerter fra nakke og skulder.

Udredning

Anamnesen, palpationsømhed og radieringsmønstret.

Læs om: Albuesmerter i kapitlet Idrætsskader

Behandling albuesmerter med akupunktur:

Indstik akupunkturnåle i følgende punkter

Punkt Nålestørrelse Indstikdybde
LI-10 30 mm 1-1½ cm
LI-11 30 mm 1-1½ cm
LI-12 30 mm ½ cm
LU-5½ 30 mm 1-1½ cm
akupunktur13

Ansigtssmerter er smerter lokaliseret i ansigtet af ukendt genese, men ofte af myogen oprindelse.

Årsag

Ofte temporomandibulær dysfunktion (TMD), bruxisme, primære eller sekundære triggerpunkter i ansigtsmuskulaturen, stress.

Symptom

Afhænger af årsagen. Ved TMD er smerterne lokaliseret omkring kæbeleddet og tyggemusklerne, evt. ledsaget af deviation af kæben, klik og hovedpine. Ved smerter pga. triggerpunkter i ansigtsmusklerne, vil der ofte være udstrålende smerter til tænder, bihuler, øre og næse.

Diagnostik

Ved TMD findes ømhed af kæbeleddet samt tyggemusklerne, m. temporalis og m. masseter og ofte deviation af kæben ved mundåbning. Ved myogene ansigtssmerter er udstrålingsmønstret karakteristisk for det enkelte triggerpunkt.

Differentialdiagnoser ses ved lidelser i tænder, bihuler, næse eller øre. Smerter til kæbevinklen kan skyldes triggerpunkter i m. trapezius.

Udredning

Anamnesen samt palpationsfundet. Patienten bør ses af tandlæge for vurdering af evt. patologi i tænderne.

Læs om: Ansigtssmerter [Trigeminusneuralgi] i kapitlet Hjerne og nerver

Behandling af TMD med akupunktur: 

Indstik akupunkturnåle i følgende punkter

Punkt Nålestørrelse Indstikdybde
ST-6 13 mm ½ – ¾ cm
ST-7 30 mm 2-2½ cm
ST-7½ 13 mm ½ – ¾ cm
ST-8 13 mm ½ – ¾ cm

 

Behandling af myogene ansigtssmerter med akupunktur:  

Indstik akupunkturnåle i følgende punkter
akupunktur naale figur

ansigtssmerter med akupunktur

Migræne er en ofte intens ensidig hovedpine med frie intervaller. Lidelsen er ofte forbundet med synsforstyrrelser og kvalme.

Forværres ofte ved anstrengelse.

Spændingshovedpine er episodisk eller kronisk uden migrænens ledsagesymptomer. Smerterne er oftest dobbeltsidige.
Forværres ikke ved anstrengelse.


Årsag

For den klassiske migræne med aura drejer det sig formentlig om et vaskulært problem. For spændingshovedpine er det formentligt et muskulært problem, i mange tilfælde provokeret af stress.

Symptom

Ved migræne findes ofte prodromer i form af irritabilitet, koncentrationsbesvær, etc. Hos 20-30% forekommer aurasymptomer i form af neurologiske symptomer, flimren for øjnene, paræstesier i ansigtet og ud i armen. Efter en aurafase på op til en time kommer hovedpinen, der er intens, halvsidig, pulserende evt. forbundet med fono-eller fotofobi.

Ved spændingshovedpine findes trykkende hovedpine, som regel bilateral.

Diagnostik

Ved migræne er patienten smertepåvirket og har ofte kvalme.

Ved spændingshovedpine findes ofte ømme triggerpunkter, specielt i m. trapezius, m. splenius, m. temporalis og m. masseter. Spændingshovedpine er ofte kombineret med kæbeledsproblemer.

Differentialdiagnose ved migræne ses apoplexi, TCI, tumor cerebi, akut glaukom og subarachoidalblødning.

Differentialdiagnose ved spændingshovedpine ses migræne, kæbeledsproblemer, sinuit og overforbrug af analgetika.

Ved migræne: anamnesen og normal neurologisk undersøgelse.

Ved spændingshovedpine findes normal neurologisk undersøgelse samt i de fleste tilfælde ømhed af en eller flere af de regionale muskler.

Læs om spændingshovedpine og migræne i kapitlet Hjerne og nerver


Behandling af hovedpine og migræne
:

Akupunkturmæssigt er der ingen forskel i behandling af migræne og spændingshovedpine.

Indstik akupunkturnåle i følgende punkter

Punkt Nålestørrelse Indstikdybde
GB-20 30 mm 1-1½ cm
GB-21 30 mm 1-1½ cm
SI-16 30 mm 1-1½ cm

Ved kalme i forbindelse med migræne kan punktet PC-6 anvendes
Husk at undersøge for ømme triggerpunkter i m. trapezius og m. spleus

Klimakteriet er en normal fysiologisk reaktion for kvinder omkring 50 år.

Årsag

Østrogenmangel.

Symptom

Hede- og svedeture er de mest almindelige symptomer og optræder i varierende grad hos 50-85% af alle kvinder, heraf er omkring 50% behandlingskrævende. Humørsvingninger, palpitationer, hovedpine, depressioner og søvnbesvær er ofte ledsagesymptomer.

Læs om: klimakteriet – gener i forbindelse med overgangsalderen i kapitlet om kvindesygdomme

Diagnostik

Diagnosen stilles på anamnesen, patientens alder og en normal gynækologisk undersøgelse, evt. suppleret med diverse blodprøver.

Differentialdiagnoser

Ses ved uterincancer, stofteskifteforstyrrelser.

Udredning

Anamnesen, gynækologisk undersøgelse, evt. blodprøver.

Behandling af klimakteriet:

Indstik akupunkturnåle i følgende punkter

Punkt Nålestørrelse Indstikdybde
LR-8 30 mm 1-1½ cm
SP-6 30 mm 1-1½ cm
SP-9 30 mm 1-1½ cm
CV-3 13 mm ½-1 cm

Knæsmerter er smerter lokaliseret omkring knæleddet.

Årsag

Ofte degenerative forandringer i knæleddet, med udvikling af sekundære triggerpunkter i omliggende muskulatur.

Symptomer

Smerter omkring knæet undertiden med udstråling proksimalt og distalt. Typisk arthrose triade med igangsætningsbesvær, smerter og påvirk- ning af gangen og hvilesmerter. Smerterne er hovedsageligt lokaliseret til medialsiden af knæet.

Diagnostik

Indskrænket ekstension med efterfølgende ustabilt knæ. Indskrænkningen skyldes for en stor del triggerpunkter i hasemusklerne med efter- følgende forkortning af musklerne Som oftest udtalt ømhed over Pes Anserinus. Eventuelle

Differentialdiagnose

Meniskskade, chondromalaci.

Udredning

Anamnesen, palpationsømhed omkring Pes Anserinus, hvor man specielt skal være opmærksom på ømme triggerpunkter i m.sartorius, m. semimembranosus, m. semitendinosus og m. gracilis. Herudover skal man være opmærksom på triggerpunkter i m. vastus medialis. Ømhed i m. biceps femoris kan forekomme.

Læs om knæsmerter i kapitlet Idrætsskader.

Læs om slidgigt i kapitlet Knogler, muskler og led.

Behandling af knæsmerter:

Indstik akupunkturnåle i følgende punkter

Punkt Nålestørrelse Indstikdybde
LR-8 30 mm 1-1½ cm
SP-9 30 mm 1-1½ cm
SP-10 30 mm 1-1½ cm

 akupunktur 

Husk at undersøge for ømme triggerpunkter i m. semimebranosus og m. semitendinosus

Lændesmerter (ischias) lokaliseret til lænden og ballen, evt. med smerteudstråling til foden.

Årsag

Ofte ukendt, men tungt løft i specielt foroverbøjet stilling er ofte en provokerende faktor.

Symptom

Varierende fra lændesmerter uden udstråling (lumbago) til lændesmerter med udstråling til foden, ofte i L5 eller S1 segmentet (iskias).

Diagnostik

Indskrænket bevægelighed i columna lumbalis, specielt ved lumbago. Ømhed ved palpation m. quadratus lumborum, m. iliocostalis lumborum m. gluteus medius, m. gluteus minimus og m. piriformis.

Ved ischias er det ofte muligt ved palpation af glutealmusklerne og m. piriformis at reproducere patientens smerter. Laseque test er ikke sjælden positiv.

Differentialdiagnose

Lumbal diskusprolapsforsnævring af rygkanalen (spinalstenose), mb Bechterew, fraktur af vertebrae og tumor. Desuden bør aktive triggerpunkter i m. iliopsoas og m. rectus abdominis overvejes.

Udredning

Anamnesen, palpationsømhed og radieringsmønstret.

Læs om: Lænderygsmerter [Ischias] i kapitlet Knogler, muskler og led

Behandling af lumbago og ischias med akupunktur:

Indstik akupunkturnåle i følgende punkter

Punkt Nålestørrelse Indstikdybde
BL-23 30 mm 1-1½ cm
BL-25 30 mm 1-1½ cm
GB-30 70 mm 5-7 cm

 akupunktur1

Beliggenheden af punktyet GB-30

akupunktur3

Udstrålingsmønsteret fra m. quadratus lumborum

Imidlertid er ovennævnte behandling ikke sufficient ved behandling af ischias. Her er det nødvendigt at gennempalpere nedennævnte muskler og indsætte nåle i de ømmeste punkter. Her er specielt den anteriore del af m. gluteus minimus vigtig.

Punkt Nålestørrelse Indstikdybde
M. gluteus medius 50-70 mm 5-7 cm
M. gluteus minimus 50-70 mm 5-7 cm

 

akupunktur4

Husk at undersøge for ømme triggerpunkter i m. gluteus medius

akupunktur5

Husk at undersøge for ømme triggerpunkter i m. piriformis.

Nakkesmerter er smerter lokaliseret i nakken, oftest af myogen genese.

Årsag

Såvel psykisk som fysisk belastníng, eller en kombination heraf, medvirker til udvikling af triggerpunkter i nakkemusklerne.

Symptom

Diffuse, symmetriske smerter primært i nakke-skulderregionen. Undertiden udstråling til ansigtet.

Klinik

Ømhed ved palpation af nakkemusklerne, ofte normal bevægelighed i alle planer.

Diagnostik

Anamnesen, manglende objektive fund samt palpationsfundet.

Differentialdiagnose

Mekaniske nakkelidelser.

Behandling af nakkesmerter med akupunktur:

Indstik akupunkturnåle i følgende punkter

Punkt Nålestørrelse Indstikdybde
GB-20 30 mm 1-1½ cm
GB-21 30 mm 1-1½ cm
SI-16 30 mm 1-1½ cm
BL-10½ 30 mm 1-1½ cm

Psykiske lidelser kan manifestere sig på mange måder, som ved depression, hvor patienten føler sig nedtrykt med manglende lystfølelse, etc.

Angsttilstande – nervøse tilstande er dels en naturlig reaktion og dels en sygelig tilstand.

Læs om: depressiv sindslidelse – depression i kapitlet Psykiske sygdomme.

Ved fobiske tilstande er angsten ofte kun rettet mod specifikke situationer. Stress er en, ofte naturlig reaktion, der er blevet fremprovokeret af en belastning.

Årsag

Er stort set ukendt, men indtræder ofte i forbindelse med psykosociale forhold.

Symptom

Symptomerne varierer fra hvilken tilstand der er tale om fra bare det at føle sig stresset i den ene ende, til massiv depression og evt suicidaltanker, i den anden ende.

Diagnostik

Afhænger af anamnesen. Eventuelle differentialdiagnoser afhænger af anamnesen.

Udredning

Anamnesen herunder den psykiatriske samtale.

Behandling psykiske lidelser – stress, angst, depressioner og fobier:

Indstik akupunkturnåle i følgende punkter

Punkt Nålestørrelse Indstikdybde
GV-20 13 mm ½ cm
EX-6 13 mm ½ cm
LI-4 30 mm 1-1½ cm
LR-3 30 mm 1-1½ cm

akupunktur7

Skuldersmerter er smerter lokaliseret til skulderen, ofte med radierende smerter ned til hånden. I de fleste tilfælde drejer det sig om tendinitter eller impingement.

Årsag

Overbelastning af skulderens muskler, ofte i forbindelse med løft eller statisk arbejde med armen eleveret. Det er specielt m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. trapezius og m. coracobrachialis, der er udsat.

Symptom

Smerter i skulderregionen, ofte radierende op i nakkeregionen og ned i armen til fingrene. Der er ofte bevægeindskrænkning i flere planer.

Diagnostik

Ømhed ved palpation af de enkelte muskler, bevægeindskrænkningen og radieringsmønstret.  Eventuelle differentialdiagnoser ved mekaniske nakkelidelser, bursitis calcarea, frossen skulder.

Udredning

Anamnesen, bevægeindskrænkningen og radieringsmønstret.

Læs om: Skuldersmerter i kapitlet Idrætsskader

Behandling skuldersmerter med akupunktur:

Indstik akupunkturnåle i følgende punkter

akupunktur8

Afhængighed af tobak

Årsag

Stress og vanedannende stoffer i tobakken.

Symptom

På længere sigt hjerte- kredsløbs lidelser, pulmonale lidelser herunder lungekræft.

Diagnostik

Vejledning af patienten og motivering til ophør. Behandling af evt. følgesygdomme. Typisk ingen differentialdiagnoser.

Udredning

Anamnesen og vejledning af patienten.

Yderligere information om Tobaksafhængighed i kapitlet om misbrug

Behandling af tobaksafhængighed:
Indstik akupunkturnåle i følgende punkter

Punkt Nålestørrelse Indstikdybde
GV-20 13 mm ½ cm
EX-6 13 mm ½ cm
LI-4 30 mm 1-1½ cm
LR-3 30 mm 1-1½ cm

 

Behandlingen kan understøttes med øreakupunktur i nedenstående punkterne, eventuelt udelukkende med semipermanentenåle:

akupunktur9

Implementering af akupunktur i den daglige praksis kan man generelt sige, at når det drejer sig om akutte lidelser i bevægeapparatet, er akupunktur bestemt værd at forsøge som første behandling.

Ikke sjældent er et par behandlinger tilstrækkeligt.

Ved kroniske smertetilstande i bevægeapparatet, er problemet ofte komplekst pga. underliggende permanente forandringer i knogler, led, sener etc., hvor akupunktur ikke har nogen effekt. Imidlertid er der evidens for, at akupunktur kan have en udmærket virkning på de af grundlidelsen fremkaldte sekundære myogene smerter.

Det er vist, at den myogene komponent ved fx en arthrose i knæet, ofte er hovedårsagen til patientens smerter og ikke selve arthrosen.

Bivirkninger ved akupunktur

Akupunktur er en næsten bivirkningsfri behandlingsform. Således har to arbejder baseret på 66.000 akupunkturkonsultationer vist, at incidensen af mindre bivirkninger var 14 ud af 10.000 behandlinger.

Disse arbejder rapporterede ikke om alvorlige bivirkninger, men alvorlige bivirkninger, som fx pneumothorax, er tidligere beskrevet.

Husk at Infosundhed.dk er et opslagsværk med mere end 1.000 artikler. Tryk på linket for at se de 25 sygdomsområder

Kapitel redaktør: Overlæge, dr.med., Palle Rosted, Senior Lektor, Sheffield Universitet Redaktør af: akupunkturnyt.dk 
Illustrator: Vibeke Holstein Schmidt