Fysisk træning kan hjælpe dig af med depression

Fysisk træning kan hjælpe dig af med depression

Fysisk træning mod depression

En tur i et fitness center er med til at få symptomer på depression til at forsvinde.

En del undersøgelser peger på, at træning og motion virker mod depression, men der er også enkelte undersøgelser, som viser, at det ikke har betydelig effekt. 

Det kan dog være ved at ændre sig skriver Videnskab.dk 

Styrketræning reducerer symptomerne på depression

En stor gennemgang af forskningen på området viser, at når man styrketræner flere gange på en uge, har det på sigt en positiv effekt på tungsind.  

“Styrketræning reducerer symptomerne på depression i så høj en grad, at det har klinisk betydning og er omtrent lige så effektivt som medicinsk behandling,” siger Mats Hallgren, lektor på Karolinska Instituttet i Stockholm.

Han er medforfatter på den nye metaanalyse, der er blevet udgivet i tidsskriftet JAMA. 

Forskerholdet bag den nye forskningsartikel analyserede resultaterne fra 33 kontrollerede forsøg med i alt 1.877 mennesker med depression i forskellig grad – fra tegn på depression til en decideret klinisk diagnose på moderat depression, vurderet ud fra spørgeskemaer. 


Deltagerne i hvert af de 33 kontrollerede forsøg var delt tilfældigt op i 2 grupper: 

  1. Cirka halvdelen af deltagerne deltog i et styrketræningsprogram efter internationale træningsanbefalinger, der lyder på 150 minutters træning om ugen, fordelt over 2 eller flere træningsgange.
  2. Den anden halvdel af forsøgsdeltagerne skulle ikke ændre vaner. 


Resultatet viste, at sammenlignet med deltagerne, der gjorde, som de plejede, fik gruppen, som styrketrænede:

  • Bedre humør
  • Større interesse for aktiviteter af forskellige art
  • Mindre følelse af værdiløshed

Resultatet kunne ses på tværs af deltagernes alder, køn, sundhedstilstand, de specifikke øvelser, deltagerne lavede, og deres forbedringer i fysisk styrke. 

Man behøvede altså ikke være sund i forvejen eller blive stærk for at få effekt af træningen på sine depressive symptomer. 

“Vi fandt større forbedringer blandt voksne med en mild til moderat depression sammenlignet med voksne uden klare symptomer, hvilket tyder på, at styrketræning kan være særligt effektiv til dem med sværere symptomer på depression,” siger Brett Gordon til magasinet Time. Han er postdoc. ved University of Limerick, Irland, og førsteforfatter til forskningsartiklen.

Styrketræning mindst 2 dage om ugen.

Resultaterne er overbevisende, siger seniorforsker Pernille Højman. Hun har ikke selv bidraget til undersøgelsen. 

»Der er efterhånden nok evidens til, at vi kan konkludere, at styrketræning har en så gavnlig effekt på patienter med depression, at det har relevans i forhold til behandling,” siger Pernille Højman, seniorforsker hos Center for Inflammation og Metabolisme ved Rigshospitalet.

Men selvom den nye meta-analyse ifølge Pernille Højman har mange styrker, så har den dog også en række mangler. 

“I mange af studierne har deltagerne andre diagnoser og risikofaktorer for depression. De er en blanding af overvægtige, kræftpatienter og psykisk syge. Derfor kan man faktisk ikke tillade sig at sige, at effekten kun skyldes, at træningen virker på depression” siger hun.

Kilde: Videnskab.dk

Foto: Shutterstock

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel