Grünenthal – din partner i smertebehandling

Grünenthal – din partner i smertebehandling

InfoMD-top grunenthal

Grünenthal – din partner i smertebehandling

Grünenthal Group har fokus på udvikling og markedsføring af præparater til behandling af moderate til stærke smerter. Vi udbyder i dag en række produkter, herunder kombinations-præparater til behandling af akutte og kroniske smerter. Endvidere er der i vores pipeline flere præparater, der også i fremtiden skal sikre Grünenthals position inden for smertebehandling.

Grünenthal har datterselskaber i 26 lande og har produkter på markedet i mere end 155 lande. Samtidig ind licenserer vi produkter og ud licenserer vores egne succesfuldt udviklede produkter.

Behandling af smerte

Behandling-smerte2

Grünenthals globale mål er at yde et væsentligt bidrag til at fremme sundhed og forbedre livskvalitet.
I implementeringen af denne opgave sætter vi høje standarder for og krav til kvalitet, effektivitet, sikkerhed og miljø. Grünenthals internationale succes er baseret på tre grundsøjler: innovation via forskning, samarbejde og fokus på vækst.

Næsten hvert andet besøg hos en praktiserende læge skyldes et smerteproblem. Europæiske undersøgelser viser, at 70% af alle smertebehandlinger må ændres på grund af utilstrækkelig smertekontrol, og at 40% af alle europæere ikke er tilfredse med behandlingen af deres smerter.

Smerter, der varer uger, måneder eller endda mange år som for eksempel ved kræft- og muskuloskeletale sygdomme, reducerer livskvaliteten for patienter. For disse patienter er smerter forbundet med at være både socialt, fysisk og psykisk handicappet.

Forskning-udvikling

Forskning og udvikling

I de senere år har Grünenthal foretaget betydelige investeringer i forskning og udvikling. Vores forsknings- og udviklingsstrategi er målrettet udvalgte indikationer, og vi søger hele tiden at finde nye måder til at forbedre smertebehandling og reducere bivirkninger. Desuden har vi fokus på at anvende den nyeste teknologi.

Grünenthals fortsatte succes muliggøres af et internationalt samarbejde med andre virksomheder og institutioner. Udvikling, produktion og markedsføring af vores produkter sker i tæt dialog med højtspecialiserede partnere.

Udvikling af lægemidler til smertelindring er Grünenthals kerneområde. Vores forskning er derfor dedikeret til at finde nye veje inden for behandling af smerter, samtidig med at de velkendte bivirkninger ved eksisterende smertebehandling mindskes. Grünenthal arbejder målrettet på at sikre, at de innovative produkter i pipeline kommer hurtigt på markedet.

Fokus på udvalgte terapiområder og brug af ny teknologi er to af hjørnestenene i Grünenthals forsknings- og udviklingsstrategi.

Vi samarbejder med universiteter, hospitaler og industrielle partnere i udviklingen af nye molekyler med en analgetika (smertelindrende) effekt og forbedring af vores eksisterende lægemidler.

CHANGE PAIN®-programmet

change-pain

I 2009 iværksatte Grünenthal programmet, CHANGE PAIN®, der giver behandlere let adgang til den nyeste viden om behandling af kroniske smerter. Målet er at skabe en bedre forståelse af udækkede medicinske behov ved behandling af svære kroniske smerter. Desuden er det vores målsætning, at programmet kan bidrage med inspiration til, hvordan smertebehandling samt kommunikationen læger og patienter imellem kan forbedres.

CHANGE PAIN® er udviklet sammen med internationale specialister i smertebehandling og støttes af European Pain Federation EFIC

Se hele programmet på www.change-pain.dk

Sundhedsfagligt personale

Her har du mulighed for at få information om vores markedsførte produkter.  

NB: Af lovgivningsmæssige årsager har patienter ikke adgang til oplysninger om receptpligtige lægemidler. I den danske Lægemiddellov § 27 står: “Der må ikke reklameres over for offentligheden for lægemidler, som

  • er receptpligtige
  • er uegnede til anvendelse, uden at patienten forinden har søgt læge med henblik på diagnosticering eller overvågning af behandlingen, eller
  • er omfattet af lov om euforiserende stoffer.
  • derfor er det desværre kun sundhedsfagligt personale, som kan få adgang til vores produkter og oplysningerne om dem.

Produktresumé: PALEXIA® DEPOT

http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/5976

Produktresumé: Versatis Lidocain. Medicinsk plaster

http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/6216

banner 77

KONTAKT
Arne Jacobsens Allé 7
2300 København S
+45 88 88 32 00
dk-info@grunenthal.com
https://www.grunenthalhealth.dk

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel