Visuel oversigt over lægens leksikon

Visuel oversigt over lægens leksikon

LÆGENS LEKSIKON er et unikt opslagsværk med 25 faglige specialer med mere end 1000 artikler, der kort og
præcist opdaterer brugeren om sygdomme, symptomer og behandling. 

Du kan også se det faglige indhold ved klik på Lægens Leksikon i menulinjen.

arkupunktur behandling

AKUPUNKTUR
– hovedindikationerne for anvendelse af akupunktur er lidelser i bevægeapparatet. Kapitlet
Indeholder 15 artikler. Kapitel redaktør: Overlæge, dr.med., Palle Rosted, Senior Lektor, Sheffield Universitet.

akutte situationer

AKUTTE SITUATIONER
– hvor der fokuseres på behandling af den akutte uafklarede patient. Kapitlet indeholder
38 artikler. Kapitel redaktører: Formand for Dansk Selskab for Akutmedicin, Læge Dan Brun Petersen Dansk Selskab
for Akutmedicin, Læge Lars Folkestad, Læge Peter Hallas, Læge Svend Gundestrup.

aeldres sygdomme og sundhed

ALDERENS SYGDOMME
– er læren om diagnostik og behandling af syge ældre og gamle. Kapitlet indeholder
12 artikler. Kapitel redaktør: Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Claus Moe.

sygdomme i blodet

BLODSYGDOMME
– er sygdomme i blodets celler, og dækker over godartede og ondartede sygdomme.
Kapitlet indeholder 9 artikler. Kapitel redaktør: Overlæge, dr. med. Morten Krogh Jensen. Redigeret til patienter:
Jørgen Kampp (overlæge emer).

sygdomme hos børn

BØRNESYGDOMME
– er en stor gruppe af infektionssygdomme, der typisk kun rammer børn. Kapitlet indeholder
42 artikler. Kapitel redaktør: Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d. Jesper Andersen.

ældrepleje

HJEMMESYGEPLEJE
– er et væsentligt arbejdsområde, hvor den ældre og svagelige medborger er i centrum.
Kapitlet indeholder 10 artikler. Kapitel redaktører: Alment praktiserende læge Bjarke Skov Sygeplejerske, teamleder
Susanne Juhl Skov

hjerne og nervesystemet

HJERNE OG NERVER
– er et indviklet kommunikationssystem af hjerne, rygmarv og nerver. 
Kapitlet indeholder
28 artikler. Kapitel redaktører: Overlæge, dr.med. ph.d.Hanne Christensen Afdelingslæge, ph.d.Lena Hjermind.

hjerte kar sygdomme

HJERTE OG BLODKAR
– er kroppens transportsystem og sikrer gennemblødningen af alle kroppens organer.
Kapitlet indeholder 51 artikler. Kapitel redaktør: Ledende Overlæge, dr.med. Jan Kyst Madsen.

stofskifte og hormon sygdomme

HORMONER OG STOFSKIFTE
– Homonsygdomme er sygdomme i et styresystem som koordinerer, regulerer og
justerer cellernes funktion i kroppen.
Kapitlet indeholder 25 artikler. Kapitel redaktør: Centerdirektør, læge,
klinisk lektor, PhD Jan Erik Henriksen.

hud og kønssygdomme

HUD- OG KØNSSYGDOMME
– er et visuelt speciale, hvor en betragtning af huden alene kan føre til konkret diagnose.
Kapitlet indeholder 104 artikler. Kapitel redaktører: Førsteforfatter: Kristian Thestrup-Pedersen, professor,
dr.md. Niels K. Veien, speciallæge dr.med. Redigeret til patienter: Jørgen Kampp, overlæge emer.

idrætsskader og bevaegeapparatet

IDRÆTSSKADER
– opstår, hvis vævet udsættes for en større belastning end det er trænet til at kunne klare.
Kapitlet indeholder 85 artikler. Kapitel redaktør: Ledende overlæge, ph.d. Ulrich Fredberg.

knogler og bevaegeapparatets medicinske sygdomme

KNOGLER, MUSKLER OG LED
– også kaldet bevægeapparatet skal sørge for fleksibilitet i bevægelserne.
Kapitlet indeholder 64 artikler. Kapitel redaktører: Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen
Overlæge, lektor, ph.d. Mogens Pfeiffer Jensen.

cancersygdomme

KRÆFTSYGDOMME
– opstår, når normale celler i kroppen udvikler og ændrer sig til kræftceller.
Kapitlet indeholder
20 artikler. Kapitel redaktører: Overlæge, dr.med. Helle Pap-pot 1.reservelæge, Ph.D Malene Fischer.

kvindesygdomme og gynaekologiske sygdomme

KVINDESYGDOMME – GYNÆKOLOGI
– omfatter behandling af sygdomme i de kvindelige kønsorganer.
Kapitlet indeholder 16 artikler. Kapitel redaktør: Overlæge, lektor, ph.d. Lars Franch Andersen.

lunge og luftvejenes sygdomme

LUNGE OG LUFTVEJE
– Lungernes vigtigste opgave er at sørge for, at der kommer ilt nok ud i blodet. Kapitlet
indeholder 12 artikler. Kapitel redaktør: Overlæge, dr. med. Thomas Ringbæk.

mave tarm sygdomme

MAVE-TARM-SYGDOMME
– er et kompliceret system, der involverer mange organer. Kapitlet indeholder 34 artikler.
Kapitel redaktør: Overlæge, dr. med. Kent Valentin Haderslev.

misbrugssygdomme

MISBRUG
– er indtagelse af alkohol eller andre stoffer på en sådan måde, at der er opstået en fysisk eller psykisk
skade. Kapitlet indeholder 10 artikler. Kapitel redaktør: Professor, ledende overlæge, dr. med. Raben Rosenberg.

nyre og urinveje

NYRE- OG URINVEJE
– både urinveje og nyrer kan rammes af en lang række sygdomme, der spænder fra
urinvejsinfektioner til alvorligere tilstande. Kapitlet indeholder 43 artikler. Kapitel redaktører: Professor, overlæge
dr.med. Steen Walter, Overlæge, ph.d. Helle C. Thiesson, Overlæge Jørgen Jensen.

den palliative indsats

PALLIATION
– Palliativ indsats fremmer livskvaliteten hos patienter, som står over for de problemer, der er forbundet
med livstruende sygdom. Kapitlet indeholder 15 artikler. Kapitel redaktør: Overlæge Henrik Larsen.

plastikkirurgi

PLASTIKKIRURGI
– er kirurgi, hvor målet er at forbedre en tilstand, som er normal i forhold til alder og køn.
Kapitlet indeholder 10 artikler. Kapitel redaktør: Overlæge, speciallæge i plastikkirurgi Jørn Larsen.

psykiske sygdomme

PSYKISKE SYGDOMME
– Psykiske lidelser er en sammensat gruppe, der omfatter organiske psykiske lidelser, og
lidelser på baggrund af misbrug. Kapitlet indeholder 43 artikler. Kapitel redaktør: Overlæge, dr.med. Sigurd Benjaminsen.

smerte og smertebehandling

SMERTE og SMERTEBEHANDLING
– smerte er en kompleks oplevelse, som består af fysiske og følelsesmæssige
komponenter. 
Kapitlet indeholder 12 artikler. Kapitel redaktører: Speciallæge i almen medicin læge Mette Wanning,
Overlæge, dr. med. Niels-Henrik Jensen, Professor, overlæge, dr. med. Kristian Stengaard-Pedersen.

tand mund og kæbe

TAND – MUND – KÆBE
– tand- og mundsundheden er vigtig for livskvaliteten og en integreret del af det generelle
helbred. Kapitlet indeholder 36 artikler. Kapitel redaktør: Speciallæge i tand-, mund og kæbekirurgi Henning Lehmann Bastian

øjne og øjensygdomme

ØJNESYGDOMME
– omfatter foruden sygdomme i selve øjet, synsnedsættelse og aldersrelateret degeneration af
nethinden. Kapitlet indeholder 50 artikler. Kapitel redaktør: Praktiserende speciallæge i øjensygdomme Jesper Skov.

øre næse halssygdomme

ØRE – NÆSE – HALSSYGDOMME
– omfatter sygdomme i øre, næse, bihuler, mundhule, svælg og hals.
Kapitlet indeholder 29 artikler. Kapitel redaktør: Overlæge, dr. med. Søren Vesterhauge.

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel