Palliation

Palliation
Den palliative indsats fremmer livskvaliteten hos patienter og deres pårørende, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Arbejdet med palliation forudsætter at døden accepteres som en normal proces.

Arbejdet skal tilrettelægges med respekt for den uhelbredeligt syge og døende patients behov og medbestemmelse, og har til formål at tilbyde den bedst mulige behandling under behørigt hensyn til såvel patienten, og patientens pårørende.

 

Kapitel redaktø
r: Overlæge Henrik Larsen