Symptombehandling

Symptombehandling udgør effektiv symptomlindring og er en væsentlig forudsætning for indhold og kvalitet i den sidste levetid.

Symptomerne hos palliative patienter ofte flere, gensidigt samspillende og komplekse hvad angår årsag og manifestation. Der optræder ofte flere symptomer samtidigt, og de kan være vekslende i intensitet og dynamik.

Det er ikke givet, at ethvert symptom skyldes den maligne sygdom. Overvej derfor ved alle symptomer andre mulige årsager. Vigtigt er det for behandlere løbende at optimere den medicinske viden. Det er f.eks. gentagne gange dokumenteret, at ca. 25% af patienterne ikke får den smertelindring, som kan opnås med enkle midler.

Revurder symptomerne jævnligt og systematisk, gerne med ESAS til EORTC-QLQ-C-15-PAL bliver tilgængeligt. Det er enhver patients ret at få effektiv palliativ behandling. Vær selv opmærksom og stil spørgsmål, inden patienten klager.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel