Depression i palliativt forløb

Depression i palliativt forløb

Depression er hyppig i et palliativt forløb og kan forværre med andre symptomer hos den alvorligt syge patient, fx smerter, søvnbesvær, kvalme og træthed.

 

Diagnose

Vær opmærksom på tidligere depression og arvelige forhold. De sædvanlige diagnostiske kriterier for depression gælder principielt også her – men de er vanskelige at anvende til denne type patienter.

Hvis patienten svarer bekræftende på spørgsmålene

  • Har du i mindst to uger hver dag – følt dig nedtrykt eller deprimeret det meste af tiden?
  • Er din nattesøvn afbrudt?
  • Føler du dig hjælpeløs, har du mistet livslysten, har du skyldfølelse?
  • Føler du dig træt det meste af tiden? – er depression sandsynlig, og der kan være behandlingsindikation.

Depression hos disse patienter er underdiagnosticeret. De vanlige skemaer og ICD-10 kriterierne er anvendelige, selvom en del af de fysiske symptomer kan være udløst af patientens grundsygdom. 

Årsager

Grundsygdommen, dårlig symptomkontrol i øvrigt, insufficient behandlet smerte, hjrne- og nervesygdomme, medicin, f.eks. opioid, steroid, demens, alkohol.

Non-farmakologisk behandling

Samtaler, eventuelt psykologisk behandling. Kognitiv terapi, information og støtte til patient og pårørende.

Behandling

Antidepressiva (SSRI, SNRI eller TCA) ved livsperspektiv over 2 måneder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel