Obstipation

Obstipation (forstoppelse) optræder hyppigt hos cancerpatienter og sengeliggende patienter og især ved opioidbehandling.

 

Viser sig som sjælden afføring med hårde fæcesknolde, fornemmelse af insufficient tømning, opspiling, mavesmerter og evt. stercoral diarré. Husk rektaleksploration!

Årsager

Kan være knyttet til sygdommen (tarmobstruktion), medikamenterne, tidligere antineoplastisk behandling ringe væskeindtag og nedsat aktivitetsniveau, træthed, depression, elektrolytforstyrrelser særlig hyperkalcæmi, nedsat stofskifte. 

Behandling

Igangsætte og evaluere forebyggende behandling med laksantia. Korrigere laksantiadosis ved ændringer i den smertestillende medicinordination.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel