Dyspnø [Åndenød]

Dyspnø [Åndenød]

Åndenød (dyspnø) er et af de væsentligste problemer hos uhelbredeligt syge og døende patienter.

Symptomer

Åndenød og ledsagende angst er en ubehagelig oplevelse for patienten. Når man er alvorligt syg, er det – ikke at kunne få luft nok – et varsel om, at livet skal slutte. Åndenød optræder hos 30 – 70% af døende kræftpatienter og er et af terminalfasens mest generende symptomer, tæt forbundet med angst og uro, Det føles som at “blive kvalt”.

Årsager

Fx infektion, konkurrerende hjerte og lungelidelser, lungeemboli, stase, hjerteinsufficiens, anæmi, stase, væskeophobning (hydrothorax, ascites, pericardieeksudat),lungemetastaser, sekret, obstruktion af luftveje med tumortryk, apertura thoracis superior syndrom, smerter, angst. 

Behandling

Diagnostik og behandling af udløsende årsag om muligt. Beroligelse og afhjælpe kvælningsfornemmelsen, nedsættelse af aktivitet, ændring af luftkvalitet, ventilation, temperatur, lejre patienten mest hensigtmæssigt, sikre frie luftveje, lungefysioterapi, evt. blodtransfusion. strålebehandling, væskeophobning. 

Farmakologisk behandling

Altid hurtigvirkende opioider fast doseret eller p.n. ved åndenød. Kortikosteroid. Benzodiazepin. Evt. ilttilskud.

Medikamenter mod KOL og hjerteinsufficiens. Ved sektretproblemer evt. glycopyrron (Robinul®) 0,2 – 0,4 mg s.c. x 6 ved sekretproblemer. Evt. sedering med opioid og benzodiazepin i.v. ved kvælning (blødning og tumortryk).

Yderligere information om åndenød se kapitel Lunge og luftveje i Lægens Leksikon

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel