De sidste dage. Kommunikation

De sidste dage. Kommunikation
 

Kommunikation i de sidste dage er med til at reducere patientens og de pårørendes usikkerhed om forløbet og fremtiden, og god kommunikation med empati og aktiv lytning er en forudsætning. 

For yderligere information: Palliativ behandling – juridiske og etiske aspekter i kapitlet om Alderens sygdomme. 

Personlig kontakt er nødvendig for at udvikle det forhold, som kræves for at kunne klare de svære problemer i forløbet. Forudseenhed og forberedelse er nødvendige faktorer. Patienten og dennes pårørende får gennem kommunikationen chancen for at forholde sig til sit livs snarlige afslutning. 

Patienten skal have mulighed for at tage stilling til opholdsstedet den sidste tid. I de palliative og især terminale forløb kan lægen opleve at føle sig usikker og presset, når han bliver stillet over for spørgsmålet: Hvor længe endnu? Jeg kan jo ikke svare.

Der er ingen særlig metode, der kan gøre det nemmere for en patient at blive fortalt, at vedkommende snart skal dø. Det er en svær situation at befinde sig i. Men det at man blot er tilstede sammen med patienten og familien er der støtte og omsorg i.

Der kan komme spørgsmål. Men der er ikke svar til alle spørgsmål. Men det er vigtigt at være der i fællesskab.

Det er vigtigt at betragte de pårørende som meget betydningsfulde medlemmer af det basale palliative team. Det er også vigtigt at støtte de pårørende, ikke blot under forløbet, men også efter dødsfaldet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel