De sidste dage. Tryghedskassen

De sidste dage. Tryghedskassen

Op til dødstidspunktet ændrer den kliniske situation sig hver dag, og fra time til time. I det sidste døgn af patientens liv er den almene svækkelse det mest iøjnefaldende symptom.

 

Patienten forbliver i sengen, træt, døser. Mad og drikke har ingen interesse. Beskeden mulighed for samtale beskeden eller manglende, og svarene er korte. 

Patienten er ind imellem klar og bevidst i kontakten med familien, men bliver fjernere og fjernere. Vandladning og afføring sparsom. Vejrtrækningen bliver påskyndt eller præget af pauser. Endelig kan der sidst i forløbet optræde konfusion og desorientering.

I den terminal fase skal al unødvendig medicin være seponeret – og kun det, der tilsikrer fortsat optimal lindring gives. Analgetika, evt. sedativa og antikonvulsiva.
Peroral administration kan udgøre uforholdsmæssig stor belastning for patienten og opgives og parenteral administration skal være forberedt og klar– transdermal, subkutan eller evt. rektal administration – og de nødvendige medikamina være foreberedt og til stede. I denne fase er målet at lindre smerter, uro og angst, kvalme og sekretproblemer. 

Tryghedskassen har til formål at sikre de mest relevante medikamenter til behandling af de dominerende symptomer i den terminal fase.  

Tryghedskassen

Bestilles på dit lokale apotek som magistrel ordination (omfattes af patientens terminalbevilling)

Indhold

MEDICIN:

Morfin 20 mg/ml, 10 ml hætteglas x 1, dosering, fx p.n. dosis som er 20 % af hidtidige døgndosis mod smerter og mod åndenød
Dormicum Midazolam 1 mg/ml, 5 ml ampul x 2, dosering 2,5-5 mg sc p.n. mod uro, angst, søvnløshed 
Serenase Haloperidol 5 mg/ml, 1 ml ampul x 2, 2,5-5 mg sc p.n. mod kvalme, vrangforestillinger, uro 
Robinul Glycopyrron 0,2 mg/ml, 1 ml ampul x 4, 0,2-0,4 mg sc sekret (rallelyde)
Furosemid Furix 10 mg/ml, 4 ml ampul x 2, 2-4 ml sc ved mistanke om lungestase/-ødem
Natriumklorid 9 mg/ml, 10 ml hætteglas x 1

UTENSILIER:

  • 2 subkutane kanyler 
  • 2 propper til subkutane kanyler 
  • Sprøjter
  • Kanyler 
  • Swabs 
  • Fikseringsplaster

SKRIFTLIGE VEJLEDNINGER:

Apotekets indlægsseddel
“Vejledning i anlæggelse af fastliggende subkutan kanyle”
“Retningslinier for symptomlindring i terminale patienters sidste døgn”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel