Smerter

Smerte er en subjektiv oplevelse – og hos den alvorligt syge patient forbundet med angst og tanken om at være uhelbredeligt syg og døende.

Af de 16.000 mennesker i Danmark, der årligt dør pga malign lidelse, har 70-90% smerter.
Ved fremskreden cancer har f.eks. 85% af patienterne smerte mere end et sted. Op mod 40% har smerter fire eller flere steder.  

Årsager kan være:

  • Den uhelbredelige grundsygdom
  • Behandlingen (f.eks. kemoterapi, kirurgi, strålebehandling)
  • Lidelser uden relation til grundsygdommen.

Behandling

God smertebehandling er mere end rationel anvendelse af analgetika. De øvrige faktorer i patientens totale smerte bør inddrages. Ud over det patofysiologiske substrat indbefatter dette psykologiske, sociale, eksistentielle og åndelige faktorer.

Desuden kan hjælp og tilbud fra andre faggrupper inddrages, f.eks. fra sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver og præst.

Opioid er et hovedelement i den palliative smertebehandling. Peroral eller rektal behandling fortsættes, så længe dette er muligt.
 
Transdermal applikation er en mulighed i forbindelse med basis smertebehandling, og bør fortsættes gennem hele forløbet. 
Brug døgndækkende opioid til hvilesmerter, og hurtig indsættende opioid til gennembrudssmerter.

Opstart af opioid behandling kan foregå med 

  • Hurtigtvirkende opioid fordelt på flere doser, 
  • Efter 2-3 døgn vurdering af forbrug og effekt, 
  • Omregning til ækvipotent depotopioid, 
  • Evaluer og titrer dosis med 2-3 døgns intervaller. Husk justering af p.n. opioid dosis som skal være 15-20 % af døgndosis. 

Opstart kan også foregå med

  • Lille dosis depotopioid (til natten) suppleret med p.n. opioid 
  • Justering med 2-3 døgns intervaller.
  • Juster p.n. opioid.
Morfin er det klassiske mest veldokumenterede stof. Der er god styrbarhed og er førstevalg til langt de fleste patienter.
 
Der er ofte myter og fordomme om morfin, særligt hos patienterne – men også hos behandlerne – der skal omtales og rettes, men der er ingen grund til restriktiv anvendelse af opioider ved inkurabel sygdom. Husk at initiere laxans sammen med opioidbehandlingens opstart!  

Læs mere om smertebehandling: Kapitel Smerte og smertebehandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel