Misbrug

Misbrugssygdomme

Misbrug eller skadeligt brug, dvs. indtagelse af alkohol eller andre stoffer på en sådan måde, at der er opstået en fysisk eller psykisk skade (herunder nedsat dømmekraft og uhensigtsmæssig adfærd) i mindst en måned eller gentagne gange inden for 1 år.

Under psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer (alkohol eller andre psykoaktive stoffer) omtales en række lidelser, der i klinisk sammenhæng kaldes misbrug og afhængighed.                                                                   

Kapitel redaktørProfessor, ledende overlæge, dr. med. Raben Rosenberg

For yderligere information se kapitlet om:  Psykiske sygdomme