Pårørendeintervention

Pårørendeintervention

Inddragelse af pårørende er vigtig ved behandling af personer med et misbrugs- eller afhængighedsproblem, da misbrugstilstande meget ofte inddrager hele familien på grund af de mange psykiske og sociale følger.

 
Det kan for nogle patienter og pårørende været tabubelagt eller meget ydmygende at erkende misbrugsproblemer. Særlig takt og tone kan derfor være påkrævet i drøftelse heraf. Patienten må ikke ydmyges over for pårørende.

Den traditionelle lægelige objektivitet og emotionelle neutralitet er særlig vigtig for at kunne opnå både patienters og pårørendes tillid. Det er også nødvendigt, at lægen selv kan rumme og forholde sig støttende over for patienter, der under påvirkning af misbrugsstoffer ændrer deres adfærd på belastende måde ved at være krævende, udskældende etc. 

Holdningen er således, at misbrug og afhængighed betragtes som sygdomme på lige fod med andre psykiske og somatiske sygdomme.

 
Man skal informere den pårørende om lidelsers karakter og følgetilstande, behandlingsmuligheder samt give gode råd om, hvordan den pårørende og familien kan hjælpe og støtte misbrugeren.
 
Konkrete anvisninger til relevant oplysende materiale om misbrugssygdomme og behandlingsmuligheder kan anbefales, fx på Sundhedsstyrelsen, og Psykiatri Fondens bøger).
 
Det er sjældent hensigtsmæssigt at presse eller true patienten til behandling, men mere vigtigt med regelmæssig opmuntring til at styre forbruget og især hjælp til at påvise de situationer, der typisk fører til recidiv af misbrug eller forværring heraf, fx belastende forhold i dagligdagen eller på arbejdet.
 

For lægen er det vigtigt at være opmærksom på, når de pårørende henvender sig fordi de har særligt behov for hjælp. Lyttende og forstående holdning med anvisning af nogle konkrete råd ud fra aktuelle konflikter vil ofte være tilstrækkelig til at give de pårørende nogle redskaber til at takle situationen bedre.

Lægen må til stadighed over for de pårørende være patientens advokat og ikke stille vedkommende i et ugunstigt lys, da det senere kan give risiko at blive misbrugt i familiekonflikter. Men lægen skal samtidig naturligvis være realistisk og ikke bagatellisere misbrugets sværhedsgrad.
 

Er du pårørende til en der har et misbrug: Dansk Misbrugs Behandling

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel