Illegale rusmidler – Akutte tilstande

Illegale rusmidler – Akutte tilstande

Alle rusmidler fremkalder eufori, men det kliniske billede varierer.

Man kan groft skelne mellem rusmidler, der giver sedation og stoffer, der giver excitation. Sederende er især cannabis og opioider og de exciterende de centralstimulerende stoffer (ecstacy, amfetamin, kokain og khat).

Cannabisrusen er karakteriseret ved

 • Opstemthed, usamlet tænkning, nedsatte hæmninger og ændret tidsfornemmelse
 • Sløvhed, nedsat opmærksomhed og mistroiskhed
 • Oplevelse af at gå ved siden af sig selv, eller ændring af omgivelsernes karakter
 • Røde øjne og øget appetit

Graden af ruspåvirkning afhænger af dosisstørrelse.

Angst og uro skal optræde ved høje doser og tidligere erfaringer med cannabis.

Røde øjne og apati er vigtige indikatorer for cannabismisbrug, især hos unge.

Den akutte rustilstand efter indtagelse af opioider er karakteriseret ved

 • Kontraherede pupiller
 • Apati og langsomme reaktioner
 • Svækkede kognitive funktioner

Centralstimulerende stoffer (Ecstasy, amfetamin og kokain) er hyppige misbrugsstoffer blandt unge.

Rusen er karakteriseret ved

 • Opstemthed med øget psykomotorisk aktivitet
 • Let vakt irritabilitet, vrede og aggression
 • Dilaterede pupiller og takykardi
 • Selvhenføringstendens

Akut forgiftning

Forgiftningsbilledet efter indtagelse af cannabis er sjældent farligt quo ad vitam, men selv efter indtagelse af beskedne doser kan der udløses angstanfald, såkaldte “bad trips”, især hos nybegyndere, som kan kræve behandling med beroligende medicin, fx benzodiazepin

Forgiftningstilfælde med opioider kan være direkte livstruende og kræve øjeblikkelig behandling med en opioidantagonist, fx Naltrexon i.v.

Dødsårsagen er oftest stoffernes respirationsdeprimerende effekt. Akut indlæggelse er påkrævet.

Ved forgiftninger med centralstimulerende rusmidler bør personerne ligeledes indlægges til yderligere observation, da tilstanden kan være livstruende pga. hyperthermi, der igen skyldes dehydrering og hyperaktivitet.

Et DIC-syndrom med dødelig udgang kan også ses.

 

Patientinformation: Giftlinjen: telefon 8212 1212 – Døgnet rundt.

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel