Lægemidler – Særlige forhold omkring afhængighed

Lægemidler – Særlige forhold omkring afhængighed

Ved behandling af somatisk eller psykisk lidelse med opioider og benzodiazepiner er der risiko for misbrug og afhængighed af lægemidlerne. 

Særlige problemer ved ordination af benzodiazepiner skal omtales:

Akut påvirkning af benzodiazepiner

Symptomerne svarer til symptomerne på en alkoholrus med sedation, motoriske koordinationsvanskeligheder med risiko for faldtraumer, kognitive dysfunktioner, især hukommelsesproblemer og dårlig impulskontrol.

Symptomerne tiltager med stigende koncentration i blodet og kan resultere i forgiftningstilstand med svækket bevidsthedsintensitet, eventuelt coma.

Forgiftningstilstande behandling med antidot flumazenil.

Læs artiklen: Afhængighed af lægemidler (benzodiazepiner).

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel