Illegale rusmidler

Illegale rusmidler

De illegale stoffer har ingen indholdsdeklaration, og der er mange forskellige stoffer gemt i tabletter og pulver der sælges.

Illegale rusmidler omfatter en række stoffer, som påvirker centralnervesystemet på forskellig måde og derfor giver anledning til dels forskellige akutte rustilstande, akutte skadevirkninger og forskellige former for langtidsforløb ved regelmæssig indtagelse.

Det drejer sig både om natur- og syntetiske produkter. Udbredelsen af rusmidlerne er meget tids- og kulturafhængig.

Det i Danmark hyppigste rusmiddel er cannabis efterfulgt af centralstimulerende stoffer og opioider. Tabel 1 anfører hovedgrupperne af misbrugsstoffer med angivelse af indtagelsesmåde og typiske akutte og kroniske følgetilstande. 

Illegale stoffer er i Danmark årligt skyld i omkring 250 dødsfald.

Du kan læse mere om Illegale stoffer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Misbrugsstoffer: indtagelsesmåde og typiske følgetilstande
Gruppe Stoffer
(eksempler)
Administration Akut
toksicitet
Afhængighed Tolerans

Abstinens-
symptomer

Abstinens-
psykose
Akutte 
psykoser
Social 
deroute
Alkohol Etanol p.o. ●● ●●● ●● ●● ●● ●●●
Opioider Morfin
Heroin
p.o.
sniffing, 
rygning i.v.
●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
Cannabinoider Hash
Marihuana
Rygning i.v. ●● ●●
Sedativa/
hypnotika
Benzodia-
zepiner
p.o., i.v. ●● ●● ●● ●●
Kokain   p.o. 
sniffing, 
rygning i.v
●● ●●● ●●● ●●●
Andre central-
stimulantia
Amfetamin
Ecstasyp
p.o., i.v. ●● ●●● ●● ●●● ●●●
Hallucinogener LSD
meskalin
p.o. ●●● ●●●

 Tabellen angiver de typiske administrationsmåder

p.o.: per oralt           i.v.: intravenøst

samt sværhedsgrad af den akutte toksiske effekt og følgetilstande for de enkelte stofgrupper
–  Ikke til stede     ● let     ●● middel     ●●● udtalt

  

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel