Redaktionsgruppe

Redaktionsgruppe

Lægens leksikon bygger på en skabende indsats fra ca. 34 førende lægefaglige specialister, som alle nyder stor respekt for deres faglige viden.

 

Samtlige kapitler opdateres løbende.


Akutte livstruende tilstande:

 • Ledende overlæge Dan Brun Petersen Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital
 • Læge Lars Folkestad
 • Læge Peter Hallas
 • Læge Svend Gunnestrup

Akupunktur:

 • Overlæge, dr.med. Palle Rosted
  Senior lektor, Sheffield Universitet
  S-285 95 Markaryd, Sverige

Bevægeapparatet og Idrætsmedecin:

 • Ledende overlæge, ph.d. Ulrich Fredberg
  Institut for idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital

Bevægeapparatets medicinske sygdomme:

 • Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen
  Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Mogens Pfeiffer Jensen
  Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Blodsygdomme:

 • Overlæge,dr. med. Morten Krogh Jensen
  Hæmatologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Børnesygdomme:

 • Ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d. Jesper Andersen
  Børneafdelingen, Nordsjællands Hospital

Endokrine – Hormonsygdomme:

 • Centerdirektør, læge, klinisk lektor, PhD Jan Erik Henriksen
  Endokrinologisk afd. M, Odense Universitetshospital

Farmaceut:

 • Lægemiddelkonsulent i Region Sjælland, farmaceut Mona Rashed

Alderens sygdomme:

 • Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Claus Moe
  Geriatrisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Kvindesygdomme – Gynækologi: 

 • Overlæge, lektor, ph.d. Lars Franch Andersen
  Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Hjemmesygeplejen:

 • Alment praktiserende læge Bjarke Skov
  8000 Aarhus
 • Sygeplejerske Susanne Juhl Skov

Hjerte-kar sygdomme:

 • Forskningslektor ved Københavns Universitet
  Overlæge, dr.med. Jan Kyst Madsen
  Akutafdelingen, Holbæk sygehus

Hud- og kønssygdomme:

 • Kristian Thestrup-Pedersen, professor, dr.md.,
 • Professor, dr.med. Niels K. Veien
 • Jørgen Kampp, overlæge emer.

Kræftsygdomme i almen praksis:

 • Overlæge, dr.med. Helle Pappot
  Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
 • Overlæge, ph.d. Malene Fischer
  Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Klinik, Rigshospitalet

Lunge og luftvejenssygdomme:

 • Overlæge, dr.med. Thomas Ringbæk
  Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital

Mave-tarmsygdomme:

 • Overlæge, dr.med. Kent Valentin Haderslev
  Medicinsk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet

Misbrug:

 • Ledende overlæge, Professor, dr.med. Raben Rosenberg
  Psykiatrisk Center Amager

Hjerne- og nervesygdomme:

 • Afdelingslæge, ph.d. Lena Hjermind
  Nationalt Videncenter for Demens, Rigshospitalet
 • Overlæge, dr.med. ph.d. Hanne Christensen
  Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Nyre- og urinvejssygdomme:

 • Professor, overlæge, dr.med. Steen Walter
 • Overlæge, ph.d. Helle C. Thiesson
  Nefrologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Overlæge Jørgen Jensen
  Odense Universitetshospital

Palliation:

 • Overlæge Henrik Larsen
  Palliativ Medicinsk afd., Finsencentret

Psykiske sygdomme:

 • Overlæge, dr.med. Sigurd Benjaminsen
  Psykiatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Plastikkirurgi:

 • Overlæge, speciallæge i Plastikkirurgi Jørn Larsen
  8355 Solbjerg

Smerte og smertebehandling:

 • Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen
  Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Speciallæge i almen medicin Mette Wanning
 • Overlæge, dr.med. Niels-Henrik Jensen
  Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital

Tand-, mund- og kæbesygdomme:

 • Specialtandlæge i tand,-mund-, og kæbekirurgi Henning Lehmann Bastian

Øjensygdomme:

 • Praktiserende speciallæge i øjensygdomme Jesper Skov
  Jyllandsgade 20, 7000 Fredericia

Øre,- næse- og halssygdomme:

 • Overlæge, dr.med. Søren Vesterhauge
  Øre-Næse-Halsafdeling, Privathospitalet Aleris-Hamlet

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel