Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje er et væsentligt arbejdsområde, som spænder over mange forskellige funktioner. I centrum er den ældre og svagelige medborger, som ikke kan klare sig selv og har behov for hjælp. Hjemmesygeplejen dækker områder som forebyggelse, medicinadministration, opgavefordeling og visitation.


Kapitel redaktører
Alment praktiserende læge Bjarke Skov
Sygeplejerske, teamleder Susanne Juhl Skov