Palliation i hjemmeplejen

Palliation i hjemmeplejen

Palliation i hjemmeplejen drejer sig om at lindre de lidelser og problemer, der opstår i den sidste livsfase. 

Patienter og pårørende stiller, forståeligt og med rette, høje krav om kvalitet, når det drejer sig om behandling af og omsorg for patienter, der er i den sidste livsfase. Tilsyneladende ønsker flere at dø i hjemmet, hvis kvaliteten af behandlingen er tilstrækkelig god.

Specielt i primærsektoren er et velfungerende samarbejde mellem den praktiserende læge og hjemmesygeplejersken en forudsætning for et godt palli- ativt forløb.

Mange har et ønske om at afslutte livet hjemme.
 
Når et ældre menneske dør hjemme, vil der ofte i forvejen være en tæt kontakt til hjemmeplejen. Hjemmeplejen kan hjælpe med at gøre afdøde stand og tilkalde lægen, så dødsattesten kan udfærdiges. 
Det er blevet obligatorisk at foretage elektronisk indberetning af dødsattester til Sundhedsstyrelsen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel