Tryghedsskabende foranstaltninger

Tryghedsskabende foranstaltninger

Tryghedsskabende foranstaltninger er vigtigt for den ældre borger, og mulighed for akut hjælp ved fald eller lignende er af stor vigtighed.

Et kaldeapparat er en tryghedsskabende foranstaltning for at modtage hurtig hjælp.

Evt. tryghedsalarm i form af en almindelig tyverialarm, når den ældre er ude, og tryghedsalarm når den ældre er hjemme. Man vender tyverialarmen om og den afgiver et signal hvis personen ikke har bevæget sig rundt i nogle timer.

Alarmen afgiver et signal til en smartphone, og den pårørende kan foretage et kontrol opkald. 

I hjemmeplejeregi kan aften- eller nattebesøg, eller om nødvendigt fast vagt overvejes, som alternativ til hospitalsindlæggelse.
 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel