Visitation

Hjemmeplejevisitation foregår som regel ved henvendelse fra medborgeren og dennes pårørende.

Det er ikke lægens opgave at vurdere, om omfanget af hjælpen er tilstrækkeligt, men lægen kan være med til at skulle tage stilling til, om det er forsvarligt at den ældre opholder sig i eget hjem.

Har en ældre patient været indlagt på sygehus foregår visitationen til sygeplejemæssige opgaver ofte via praktiserende læge eller i forbindelse med udskrivelse. Det er i sådanne situationer vigtigt, at kommunikations- og kommandovejene fungerer optimalt.
 
 
 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel