Opgavefordeling

Kommunen har ansvaret for, at en medborger visiteres til den personlige pleje og praktiske hjælp, der er behov for.

Efter indførelsen af fritvalgsordningen har kommunen ansat personale til at udføre visitationen.

Borgeren kan herefter selv vælge, hvem der skal levere hjælpen – den kommunal hjemmepleje eller godkendt privat firma.

Visitationen til hjælp og udførelsen af hjælpen er delt på to instanser, og kan visitere til følgende områder:

 

  • Personlig pleje og omsorg
  • Praktisk hjælp
  • Genoptræning og vedligeholdelsestræning.

  • Tryghedsskabende foranstaltninger

  • Personlige hjælpemidler.

  • Bolig og boligændringer

  • Genbrugshjælpemidler

  • Madordning

  • Plejeorlov

  • Aktivitetstilbud

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel