Forebyggelse

Forebyggelse er en vigtig del af samarbejdet i primærsektoren på ældreområdet. Det har til formål, at ældre og syge i så vid udstrækning som muligt kan klare sig selv og blive længst muligt i eget hjem.

Forebyggelse af faldulykker er et godt eksempel.

Fysio- og ergoterapeuter er ansat til at rådgive om hjemmets indretning. Eksempelvis opsætning af håndtag og belysning, fjernelse af løse tæpper og dørtrin. Hjælpemidler i form af rollator og badebænk. Det er lægens opgave at gøre opmærksom på forhold, som bør ændres.

Forebyggende besøg kan foretages. Kommunen tilbyder hjemmebesøg hvor personale systematisk gennemgår den ældres behov. Normalt underrettes egen læge, efter et sådant besøg. Nogle læger aflægger forebyggende ældrebesøg, men de fleste tilrettelægger besøg efter behov.
Besøg i hjemmet medfører gennemgang af hjemmet, samtale om den ældres medicinforbrug, samtale om helbred samt den ældres kost.

Der ligger nu mulighed for forebyggelses-konsultationer i de praktiserende lægers overenskomst. Det giver mange muligheder i forholdet til den ældre og kronisk syge.

 
Forebyggende kan der lægges vægt på f.eks. diabetes, osteoporose eller hjerte/kar sygdomme. Sundhedsordninger med kurser hvor man lærer at leve med kronisk sygdom er oprettet i mange kommuner. Visse steder er den forebyggende indsats samlet i sundhedsklinikker.

Demens er et stort sygdomskompleks, hvor forebyggelse og opsporing er vigtigt. Det kræver stor indlevelse og forståelse at komme ind på demens, som er et følsomt område.
Psykometrisk test, som nu indgår ved kørekortsfornyelse, har gjort det lidt lettere. Demens kræver dog ofte et nært samarbejde mellem læge, hjemmepleje og pårørende.
 
Demensklinik eller gerontologisk afdeling kan komme på tale senere i udredningsforløbet. Se kapitlet om Alderens sygdomme (Geriatri) i Lægens Leksikon.
 
Mange kommuner har ansat demenskonsulenter til specielt at tage sig af demente. Udredningen skal i så fald foregå i samarbejde med disse.

 
 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel