Knogler, muskler og led

Knogler, muskler og led

Bevægeapparatets medicinske sygdomme

Knogler, muskler og led også kaldet bevægeapparatet skal sørge for fleksibilitet i bevægelserne. Forskellige sygdomme kan opstå i bevægeapparatet hvoraf slidgigt, leddegigt, knogleskørhed og rygsygdomme alle er sygdomme, som medfører store gener for den enkelte.

Al genoptræning bør som udgangspunkt foregå inden for smertegrænsen, således træningen ikke medfører smerter under træningen eller tiltagende smerter om aftenen eller næste morgen.


Kapitel redaktører
Professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen
Overlæge, lektor, ph.d. Mogens Pfeiffer Jensen