Psoriasisgigt

Psoriasisgigt er en tilstand med kronisk inflammatorisk arthritis hos patienter med hudsygdommen psoriasis vulgaris.

Ofte asymmetrisk og seronegativ.

Kan være aksial, mono-, oligo- og polyartikulær.

Årsagen til psoriasis og psoriasisgigt er ukendt.

Psoriasis vulgaris har en prævalens på ca. 2%. Af dem får 5-25% ledsymptomer. Overrepræsentation af vævstypen HLA-B27 ved de aksiale former.


Symptomer

Gradvis debut hos 2/3, men akut/ subakut hos op til 1/3. Der er beskrevet fem varianter af ledaffektion, men de er ikke skarpt askilte, og der er en række ekstraartikulære manifestationer:

  • Asymmetrisk oligoartrit (50%)
  • Symmetrisk reumatoid artritlignende polyartrit, men seronegativ (20%)
  • Sacroiliit/spondylit ofte asymmetrisk (20%) Hyppigst hos mænd.
  • Yderledsartrit i fingrene, ofter sværre psoriatiske negleforandringer (5%)
  • Aggressiv destruktiv artrit, arthritis mutilans med udvikling af teleskopfingre og tåled (5%)
  • Entesopati: Inflammation, sv.t. sene- og ligamenthæftning. Hælspore.
  • Psoriatiske hud- og negleforandringer
  • Konjunktivitis, uveitis
  • Balanit

Diagnostik

Diagnosen sikres ved kutan psoriasis eller familiær disposition hertil.

Forandringerne ses hyppigst på albuer og knæ, i hovedbunden, sædebalder (crena ani) og navle (umbilicus) . Hånd og fodflader i form af pustulosis palmoplantaris. Negleforandringer i form af “fingerbølprik” længdestribning (sivmarvstegning )og/eller negleløsning (onykolyse). Karakteristisk ledfordeling, asymmetrisk og ofte aksial.

Sene forandringer i form af tenosynovitis (Pølse-fingre-tæer) og inflammation svarende til senetilhæftninger (entesopati).

Biokemisk findes negativ for IgM-RF og anti-CCP og ofte HLA-B27 positivitet ved aksiale typer.  

Røntgenologiske forandringer kan være karakteristiske og en hjælp til diagnosen. Typisk svarende til tilhæftningen af ligamenter, sener og ledkapsel karakteristiske belægninger, evt. knogleudvækster, fx hælsporer. Tendens til ankylose, evt. arthritismutilans, evt. asymmetrisk sakroiliit/spondylit er karakteristisk, men der kan også forekomme ersioner som ved reumatoid artrit.

Differentialdiagnoser :

Alle artriter. Fingerleds osteoartrose kan kan både klinisk og radiologisk være svært at skelne fra psoreasis artritis

Behandling

Følger principperne som ved de andre inflammatoriske polyartritter. Ved artralgier kan man behandle med vanlige svage analgetika, paracetamol og tramadol. NSAID er velegnet, med de vanlige overvejelser. Ved egentligt arthritis er methotrexate særdeles velegnet til både led- og hud symptomer.

De andre DMARDs, særligt sulfasalazin og ciclosporin kan også anvendes. TNF hæmmere har dokumeteret god effekt på både led- og hudsymptomer. Der tages altid stilling til evt. indikation for osteoporoseprofylakse.

Fysio- og ergoterapi, rehabilitering, revalidering, kirurgiske behandlinger følger samme regler som ved reumatoid artrit.

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel