Slidgigt i fingerled [Bouchards knude, Heberdens knude]

Slidgigt i fingerled [Bouchards knude, Heberdens knude]

Slidgigt (osteoartrose) ses i fingrenes yderled (DIP-led) Heberdenske Noduli/knuder og mellemled (PIP-led) Bouchardske noduli/knuder.

Årsag

Slidgigt i fingre, se osteoartrose generelt.

Symptomer

Ossøse hævelser, der føles hårde ved palpation (hvor artrit/synovit føles blødt/ svampet).
Der kan være smerter, typisk når man bevæger leddene.

Differentialdiagnoser

Kan forveksles med psoriasis gigt som typisk sidder i DIP-led.

Her vil dog ofte være inflammatorisk præg med hvile/morgen smerter. Der vil være psoriasisforandringer i hud og ofte negle.


Behandling

Patientinformantion: Aflastning ved smerter. Fysisk aktivitet og fingerhåndøvelser ofte med hjælp af fysioterapeut eller ergoterapeut. Paracetamol i perioder med accentueret smerteniveau.

NSAID har vist sig effektivt uden de kendte GI-problemer, men med let øget risiko for overfølsomhed.

Steroidinjektioner kan komme på tale, men er teknisk vanskeligt pga. de snævre pladsforhold.


Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel