Kroniske ledsmerter [Kronisk monoartrit]

Kroniske ledsmerter [Kronisk monoartrit]

Kroniske ledsmerter i albuer, hofter og knæ skyldes ofte slidtage.

Vedvarende tegn på kronisk betændelse i ledkapsels hinde (synovit) som eneste manifestation er sjælden.

De vigtigste årsager er kronisk betændelse (tuberkulose, borreliose), fremmedlegemesynovit og tumorer.

Hyppige tilstande, som klinisk kan fremtræde som kronisk monoartrit er osteoartroser, aseptisk knoglenekrose og beskadigelse af ledstøtteapparatet.

Kronisk mono-/oligoartrit.


Differentialdiagnoser
  

Infektiøs artrit 
–  Mykobakterier 
–  Svampe
–  Borrelia burgdorferi
 

Krystalartrit 
– Arthritis urica 
– Pyrofosfatartrit
 

 Inflammatoriske ledsygdomme 
– Monoartikulær reumatoid artrit 
– Seronegative spondylartritter 
– Bechterews sygdom 
– Psoriatisk artrit 
– Pauciartikulær juvenil kronisk artrit

 • Traumer 
 • Fremmedlegemesynovit 
 • Senfølger efter traumer 
 • Non-inflammatoriske sygdomme 
 • Osteoartrose 
 • Aseptisk knoglenekrose 
 • Neuropatisk artropati (Charcot led) 
 • Refleksdystrofi 
 • Juvenil osteokondrose 
 • Hæmarthron (hæmofili) 
 • Synovial osteokondromatose 
 • Tumorer 
 • Villonodulær synovit 
 • Synoviale sarkomer 
 • Lednære metastaser

Diagnostik

Klinisk og/ eller ved UL-scanning påvises forbigående artrit. Rtg. kan afsløre osteoartrose, osteokondrit, osteokondromatose, osteonekrose eller tumor. 

Kroniske infektioner skal udelukkes. Borreliose udelukkes ved at måle borreliaantistof.

Der undersøges for TB ved at sætte Mantaux og lave rtg. af thorax. Der kan evt. laves Interferon-γ-test for og gøres dyrkning af ledvæsken. 

Udredning for sacoidose, serum ACE, rtg. thorax. 

Evt. synovektomi med histologisk undersøgelse for tumor og fremmedlegemer. Evt. dyrkning.

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel