Diskusprolaps, cervical

Discosprolaps (cervikal) er en relativ sjælden lidelse som udgør ca. 5% af det samlede antal prolapser i ryggen.

Hyppigst er C5/6 og C6/7 påvirket (80%) 

Symptomer

Smerter i nakke og skulder. Evt. udstråling til armen.
Positiv forarmen kompressionstest (rotation og bagoverbøjning mod den syge side).

Neurologiske symptomer i form af dysæstesi svt. et dermatom, kraftnedsættelse og refleksudfald.

Andre årsager til nakkesmerter. Klinisk undersøgelse med forarmen kompressionstest og neurologisk undersøgelse omfattende, sensibilitet, kraft, og refleksforhold er essentielle.


Udredning

Bør omfatte røntgen af columna, primært for at udelukke andre årsager til nerverodspåvirkning (tumor, fraktur og infektion). Biokemisk screening omfattende CRP, Hb, basisk fosfatase, og PSA – igen for at udelukke andre årsager til symptomerne.


Behandling

Progredierende parese skal medføre akut henvisning til rygopererende afdeling (neurokirurgisk eller ortopædkirurgisk afdeling).

I andre tilfælde konservativ behandling med hvile, analgetika (paracetamol evt. kombineret med svage opioider, fx tramadol og/eller evt. i kombination med NSAID) mhp. sufficient smertedækning.

Tricykliske antidepressiva i smertedoser kan have effekt på de neurogene smerter.

Fysioterapi mhp. mobilisering og evt. McKenzie-øvelser. Kontroller patienten hver 2. uge.

Ved utilstrækkelig bedring efter 6 uger, henvisning til lokal rygklinik på reumatologisk, neurokirurgisk- eller ortopædkirurgisk afdeling.

Undersøgelse af arbejdsstillinger/forhold og ergonomisk vejledning. Evt. anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen.

Patienter, der har haft diskusprolaps, bør fremover beskæftige sig med ikke-rygbelastende erhverv. 90% af prolapserne bedres tilfredsstillende ved konservativ behandling.

Personer med førstegangsprolaps, der får adækvat behandling inden for 3 måneder, har en god prognose. Lang anamnese, recidiv og psykosociale problemer indebærer en dårlig prognose.

Reflekser og muskelstyrke genvindes ikke altid. Patienter, der kræver operation, har ofte en sygefraværsperiode på 3-6 måneder. Resultaterne efter cervikal prolapskirurgi er dårligere end efter lumbal kirurgi.

MR-scanning anvendes som preoperativ undersøgelse, hvis der ikke er effekt af konservativ behandling efter 4-6 uger.

Bemærk at asymptomatisk diskusprolaps er et meget almindeligt. MR fund så billeddiagnostikken skal være i overensstemmelse med klinikken.

Lokalisationen af prolapsen bestemmes ud fra de neurologiske udfald

C6 syndrom: Dysæstesi på radiale side af armen og 1. samt 2. finger. Nedsat kraft over biceps. Svækket bicpsrefleks og brachioradialisrefleks.

C7 syndrom: Dysæstesi på dorsalsiden af underarmen og 3. finger. Nedsat kraft over triceps. Svækket tricepsrefleks.

C8 syndrom: Dysæstesi ulnart på underarmen og 4. samt 5. finger. Nedsat kraft ved adduktion af lillefinger.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel