Ledinflammation [Oligoartrit]

Ledinflammation [Oligoartrit]

Ledinflammation (oligoartrit) er defineret ved smerte lokaliseret fra to til fire eller flere led.

 

De væsentligste differentialdiagnoser stilles vha. anamnese og kliniske fund.

Vejledende er påvisning af forskellige antistoffer, mens ledvæskeundersøgelse og radiologiske undersøgelser som regel er af mindre værdi.

Akut polyartrit.


Differentialdiagnoser:

Postinfektiøse reaktive artritter

 • HLA-B27 associerede reaktive artritter
 • Artrit ved virusinfektioner (parvovirus B19, hepatitis B og C, alfavirus, rubella m.fl.).
 • Infektiøs polyartrit (gonokokker, meningokokker pneumokokker).
 • Reumatoid artrit
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Perifer enteropatisk artrit (Colitis ulcerosa, Morbus Crohn)
 • Juvenil idiopatisk artrit
 • Palindromisk gigt
 • Erythema nodosum
 • Sarkoidose
 • Sjældnere polyartritter
 • Systemiske vaskulitter
 • Stills sygdom
 • Behcets syndrom
 • Familiær middelhavsfeber
 • Whipples sygdom
 • Sejl Celle Følsomhed
 • Hyperlipoproteinæmi
 • Uroartrit (Klamydia)
 • Enteroartrit (Yersinia, Salmonella Campylobacter, Shigella) 

De fleste humane atritogene vira kan udløse artrit. De hyppigste i Danmark og den vestlige verden er parvovirus-B19, hepatitis B og C, mens mange artropodbårne vira kan udløse epidemier af polyartrit i Afrika, Sydamerika og det vestlige stillehavsområde.

De viralt udløste artritter er sædvanligvis akut debuterende, polyartikulære, selvlimiterende sygdomme, ofte ledsaget af feber og hovedparten er overstået inden for 6 uger.

Postinfektiøse reaktive artritter er hyppigt årsag til akut polyartrit, og den opstår i efterforløbet af gastrointestinal eller venerisk infektion.

De patogene tarmbakterier involves Yersinia enterocolitica, Salmonella-arter, Yersinia pseudotuberculosis, Campylobacter jejuni og Shigella flexneri.

Den postveneriske artrit er hyppigst udløst efter en infektion med Klamydia trachomatis i urethra eller cervix.

De reaktive postinfektiøse artritter er associeret til vævstypen HLA-B27 (65-95%).

Akut debut af kroniske polyartikulære atritter, som reumatoid artrit, psoriasisartrit, spondylartrit m.fl. må haves in mente.

Reaktiv artrit efter infektion med betahæmolytiske streptokokker, såkaldt febris rheumatica ses ikke mere i Danmark.

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel