Piskesmæld [Whiplash]

Whiplash er betegnelsen for den piskesmælds lignende dobbeltbevægelse hvor hovedet piskes bagover for derefter at blive slynget fremad.

Ses typisk ved påkørsel bagfra. Whiplash betegner således en skadesmekanisme.

Det akutte whiplash syndrom, de tidlige symptomer, nakkeforstuvning, der forsvinder. Whiplash Associated Disorders (WAS) er følgetilstanden efter whiplashtraumet og det akutte whiplash syndrom.

Årsag

Oftest påkørsel bagfra hvor patienten selv holder stille eller kører meget langsomt i sin bil. Traumets intensitet har betydning for om der udvikles symptomer. Tidligere nakkelidelse øger risikoen for WAS.

Symptomer

Det akutte whiplash syndrom viser sig med nakkesmerter, hovedpine og stivhed i nakken. Der kan være et symptomfrit interval, der kan vare timer til dage, herefter sker der ofte en forværring af smerterne og stivheden som kulminerer indenfor 1-2 uger for derefter langsomt at tage af.

Patienterne kommer sig helt. Whiplash Associated Disorders (WAS). 5-10% udvikler et alvorligt kronisk smertesyndrom med vedvarende nakke-hoved smerter og svær stivhed. Der kan komme føleforstyrrelser i skuldre og arme. Kognitive forstyrrelser med hukommelse og koncentrationsbesvær, træthed, uoverkommelighedsfølelse, lyd – lys overfølsomhed, irritabilitet og andre neuropsykologiske symptomer.

Diagnostik

Som oven for anført. Det er vigtigt at udelukke frakturer, cervical prolaps og andre smertetilstande i nakke skulder åg. Grundig objektiv undersøgelse. Røntgen bør foretages i det akutte stadie for at udelukke frakturer.

Behandling

Generelt god prognose. Det er naturligt med smerter i den akutte fase. Undgå sygeliggørelse. Opfordre til almindelig livsførelse i forhold til arbejde og sport. I det akutte stadie kan hvile og aflastning kortvarigt være indiceret.

Smertebehandling i det akutte stadie med paracetamol og hvis det ikke rækker tillæg af opioid fx tramadol og/eller NSAID. Det er vigtigt at holde smerteniveauet lavt så patienten kan følge de andre råd.

Instruere patienten i lempelige øvelser til mobilisering af nakken og udspænding af paravertebral muskulaturen og trapeziusrande.

FAKS – Foreningen af kroniske smertepatienter

Whiplashforeningen – er for dig med en whiplashskade

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel