Forsnævring af rygkanalen [Spinalstenose]

Forsnævring af rygkanalen [Spinalstenose]

Forsnævring af rygkanalen er en tilstand som medfører for dårlig plads i spinalkanalen.

 

Ses tillige som forarmina intervertebralia over et eller flere segmenter i hvirvelsøjlen.

Årsag

Den lokaliserede forsnævring af spinalkanalen og/eller forarmina intervertebralia skyldes oftest diskusdegeneration og facetledsartrose med varierende grad af randosteofytter, men det kan også ses efter osteoporotiske spontanfrakturer, traumer, artrit og malign sygdom.

Tilstanden ses sjældent før 50-års alderen.

Symptomer

Smerterne er gangrelaterede, og der er ofte begrænset gangdistance. Smerterne bedres, hvis man stopper op, sætter sig eller krummer ryggen.

Symptomerne kan forveksles med lægkramper (claudicatio intermittens) ved arteriel insufficiens i benene. 

Det er typisk, at generne forværres ved bagoverbøjning og lindres ved foroverbøjning af columna.

Diagnostik

Palpation af pulse i femoralis, tibialis postorior og dorsalis pedis for vurdering af Lægkramper (claudicatio intermittens).

Røntgen af columna for at udelukke andre årsager til symptomer (fraktur, infektion, malignitet).

Ved mistanke om andre årsager også biokemisk screening med CRP, leukocyttal, Hb, bas. fosfatase, PSA.

Ved manglende effekt af konservativ behandling eller som led i udredning kan suppleres med MR-scanning af columna. UL-scanning kan være indiceret for at udelukke eller påvise aortaaneurisme.

Differentialdiagnoser

Andre årsager til rygsmerter som lumbago/iskias, prolaps, malignitet. Ved claudicatio skal patienten undersøges for arteriel insufficiens.

Behandling

Information om sygdommens godartede natur og langsomt progredierende symptomer.

Træning af muskulaturen, ofte med hjælp af fysioterapeut. Smertestillende behandling med paracetamol er førstevalg. Der skal behandles i mindst 14 dage med fuld dosis (1 gram x 4) inden man opgiver behandlingen. Paracetamol fortsættes når der gives andre analgetika.

Ved utilstrækkelig effekt kan NSAID forsøges, men disse giver flere bivirkninger hos ældre, specielt risiko for maveblødninger eller perforationer.

Hos ældre> 65 år, ved tidligere ulcussygdom eller ved samtidig AK-behandling bør NSAID behandling kombineres med en protonpumpehæmmer.

Tricykliske antidepressiva i smertedoser kan have effekt på de neurogene smerter, der kan ses ved spinalstenose. Ved betydelige neurogene claudikatiogener eller andre neurogene symptomer henvisning til neurokirurgisk/ortopædkirurgisk vurdering mhp. laminektomi.

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel