Børnegigt (Juvenil idiopatisk artrit. JIA)

Børnegigt (Juvenil idiopatisk artrit. JIA)

Børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) er en inflammatorisk forandring i leddene af > 3 måneders varighed, som debuterer før 16 års alderen.


Årsag

Ukendt

Symptomer

Den juvenile artrit kan på baggrund af ledaffektionen, ekstraartikulære manifestationer og serologi inddeles i flere forløbstyper:

  • Pauciartikulær type med artrit i ≤ 4 led, ses hos 50%. Mange er ANA-positive og især blandt disse vil optil 20% få regnbuehindebetændelse (iridocyklit), som kan medføre blindhed, hvorfor øjenlægekontrol er vigtig.
  •  Polyartikulær type med artrit i ≥ 5 led, ses hos 40%. 
  •  Systemisk form (Mb. Still), ses hos 10%, er karakteriseret ved feber, flygtigt hududslæt, pleurit/perikardit, lymfeknudesvulst mv.
  •  Aksial artritform, som er HLA-B27 associeret, minder om mb. Bechterew hos voksne.
  •  Vækstforstyrrelser: Ulige lange ben, fingre mv., mikrognati, lav hoftevækst (steroid).

Diagnostik

Ofte vanskeligt da diagnosen JIA er en samling af flere forskellige diagnoser.

Børn med ledhævelse, manglende brug af leddet, feber af ukendt årsag, hududslet, iridocyklitis, hævede lymfeknuder skal altid mistænkes for at have JIA. Der er almensymptomer i varierende omfang.

Biokemi viser ofte forhøjede facereaktanter og eller anæmi. Fund af IgM-RF, ANA, vævstypen HLA-B27 og forhøjet ferritin kan bidrage til diagnosen.

Ultralydsscanning kan bekræfte artritis mistanke. Røntgen er oftest normal.


Differentialdiagnoser

Vedvarende og kroniske infektioner, lymfom og andre maligne sygdomme. 


Behandling

Diagnostik og behandling er ofte vanskeligt og sker i samarbejde mellem flere specialer, pædiater, reumatolog, øjenlæge og ortopædkirurg og tandlæge.

Behandlingen følger de samme principper og lægemidler som hos voksne med arthritis, dvs. paracetamol, NSAID, lokal og systemisk glukokortikoid, konventionelle og biologiske DMARD.

Information til barn og forældre, fysio- og ergoterapi, kirurgisk behandling og sikring af uddannelse er også vigtige dele af behandlingen.

Patientinformation: Gigtforeningen – Børnegigt

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel